Türk-Alman Üniversitesi kura ile işçi alacak

Türk-Alman Üniversitesi, kura ile en az ilköğretim, en fazla lise mezunu temizlik elemanı alımı yapacak. Detaylar kariyeristanbul.net'te!

Türk-Alman Üniversitesi, KPSS şartsız, kura ile en az ilköğretim, en fazla lise mezunu 5 Temizlik Elemanı alımı yapacak. Türk-Alman Üniversitesi daimi işçi alımı ilanı şartnamesi nedir? Adaylarda aranan nitelikler neler? Türk Alman Üniversitesi'nin adaylardan istediği belgeler neler? Daimi temizlik işçisi alımı ilanına nasıl başvurulur? Türk-Alman Üniversitesi 5 temizlik personeli alımı ile ilgili tüm detaylar kariyeristanbul.net'te!

Temizlik Personeli Alımı İş İlanı Bilgileri

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 17 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre, İŞKUR aracılığıyla 5 sürekli işçi alımı yapılacak. İlana başvuru yapacak adayların en az ilköğretim, en çok ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olması, temizlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmaması ve 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Başvurusu kabul edilen ve noter kurasına kabul edilecek adaylarla ilgili sonuçları 26 Şubat 2020 tarihinde açıklanacak.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

Türk-Alman Üniversitesi daimi işçi olarak kadrosuna dahil edeceği temizlik personellerini KPSS şartsız, kura ile belirledikten sonra sözlü sınav ile alacak. Başvuru yapacak adayların öncelikle 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen kriterleri taşıması gerekiyor. Diğer detayları aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz.

Unvanı Kişi Sayısı Başvuru Şartları
Temizlik Personeli 5 En az ilköğretim, en fazla ortaöğretim (lise) mezunu olmak, 35 yaşından gün almamış olmak, erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak, temizlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak, ihtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

Türk-Alman Üniversitesi Daimi İşçi Alımı İlanı Detayları

Türk Alman Üniversitesi Rektörlüğü tarafından İŞKUR'da 17 Şubat 2020 tarihinde yayınlanan daimi işçi alımı ilan metni şöyle:


A. Genel Hususlar

 1. İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde https://esube.iskur.gov.trtr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.
 2. Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.
 3. İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.
 4. Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dâhil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.
 5. İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dâhil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir.
 6. Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.
 7. Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 8. Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.
 9. Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.
 10. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.
Sizlerden istenen belgeleri eksiksiz tamamlayınız.

B. Özel Hususlar

Başvuru Şartları

 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesini birinci fıkrasının (A) bendinin (1),(4),(5),(6),(7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
 2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak.
 3. İlan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak.
 4. Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
  1. Kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak.
  2. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine ,Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet ,irtikap, rüşvet ,hırsızlık. dolandırıcılık ,sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas ihaleye fesat karıştırma ,edimin ifasına fesat karıştırma ,suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama , kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkum olmamak.
  3. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine ,özel hayata ve hayatın gizli alanına ,cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
 5. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik ,yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
 7. Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması (bedensel ve fiziksel) gerekmektedir.Başvuran aday bunu kabul etmiş sayılacaktır.Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
 8. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17. Maddesine göre “Kamu kurum ve kuruluşları işe yerleştirilecek kişilerin ;Kurum tarafından gönderilen listedeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirlenir. Ancak temizlik hizmetleri . güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır.” denildiğinden sözlü sınav sonucunda başarılı olmak.

Temizlik Personeli İçin Aranan Özellikler

 1. En az ilköğretim, en çok ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak
 2. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak.
 3. Başvuru şartlarının 7 inci maddesine göre Temizlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.
 4. 35 yaşını doldurmamış olmak.
 5. İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

Kura Tarihi, Yeri ve Sonuçlarının Açıklanması

 1. Noter kurasına katılacakların isim listesi 26.02.2020 günü (www.pdb.tau.edu.tr) adresinde duyurularda yayınlanacaktır.
 2. Noter kura çekimi 28.02.2020 günü saat 10:00 ‘da Türk-alman Üniversitesi’nde Beykoz 1. Noteri huzurunda gerçekleştirilecektir.
 3. İstekli adaylar kura çekimini izleyebilir.
 4. Kura sonucu belirlenen adaylar (www.pdb.tau.edu.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Belge Teslim Tarihi ve Yeri

 • Belge teslim tarihi, kura sonucu belirlene adayların (www.pdb.tau.edu.tr) internet sitesinde açıkladığı gün belirtilecektir.
 • Hazırlanması gereken tüm belgeleri "Türk-Alman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı K:3- İdari Personel (Şahinkaya Cad. No:106 Beykoz/İSTANBUL)" odasına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Sözlü Sınav İşlemleri

 • Sınav günü, saat ve yeri ile sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ,üniversitemiz web sayfasında (http://www.pdb.tau.edu.tr) internet adresinde duyurulacaktır.Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup , ayrıca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü Sınava Girecek Adaylardan İstenen Belgeler

 1. Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
 2. 2 adet Vesikalık fotoğraf.
 3. Adli Sicil Belgesi (Cumhuriyet Savcılığı veya e-devlet sistemi üzerinden evrak teslim tarihinden en fazla bir ay önce alınmış olmalıdır.)
 4. SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir onaylı belge.
 5. Askerlik durum belgesi (e-devlet çıktısı kabul edilir.)
 6. Diploma /Mezuniyet Belgesi aslı ve fotokopisi (ilkokul, ortaokul, ortaöğretim)
Bu ilana İŞKUR e-şube'den, İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden başvuru yapabilirsiniz. İŞKUR e-şube üzerinden başvuru yapmak için aşağıdaki BU İLANA BAŞVUR butonuna tıklayın.

Sözlü Sınav İşlemleri

 1. Kura çekimi sonucu ilgili noter tarafından gönderilen listeler ve İŞKUR tarafından gönderilen listeler ile ilgili sözlü sınav yeri ve tarihi ile ilgili bilgiler Üniversitemiz kurumsal internet (http://www.pdb.tau.edu.tr) sayfasında takip edilebilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 2. Sözlü sınav sonucunda ,açık işçi sayısı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.İşe başlamayanlar,deneme süresi içerisinde işten ayrılanlar ve gerekli şartları taşımadığı bu süre içerisinde tespit edilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasından başlayarak yerleştirme yapılır.
 3. Asil ve yedek üyeler Üniversitemiz internet sayfasından (http://www.pdb.tau.edu.tr) ilan edilecektir.
 4. Yapılan sözlü sınavda asil olarak belirlenenlerin yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır.
Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir
Kamu personelleri, memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçi olarak sınıflandırılır. Ayrıca A, B ve C olarak adlandıralan 3 farklı kadro vardır. A ve B kadrolarına girebilmek için lisans mezunu, C grubu kadrolara girebilmek için ise en az lise mezunu olmanız gerekir. Hangi kadro grubu olursa olsun kamu personeli olabilmek için mezuniyet seviyenize göre iki yılda bir açılan KPSS sınavına girmeniz gerekir.

Daimi İşçi İlanı Kriterleri

İlana başvurmadan önce ilan metnini dikkatlice okuyun, aşağıda yer alan Aday Kriterleri ve Pozisyon Bilgileri'ni incelemeyi unutmayın. Aşağıda belirtilen kriter ve şartlara uygun olmayan başvurular, değerlendirme dışında bırakılabilir. kariyeristanbulnet olarak iş deneyimlerinize ve özgeçmişinize uygun ilanlara başvurmanızı tavsiye ederiz.

Aday Kriterleri
Tecrübe : Tecrübeli ya da Tecrübesiz
Askerlik Durumu : Yapıldı, Tecilli ya da Muaf
Eğitim Seviyesi : En Az İlkögretim(Mezun), En Fazla Lise(Mezun)
Belge/Sertifika : Adaylardan İstenen Belgeler Yukarıda Belirtilmiştir.

Pozisyon Bilgileri
Şirket/Kurum : Türk-Alman Üniversitesi
Kategori Kamu İş İlanlarıDaimi İşçi İlanları
Sektör Akademik
Pozisyon Temizlik Personeli
Çalışma Şekli : Tam Zamanlı/Daimi
Personel Sayısı : 5
Pozisyon Seviyesi : Eleman
Özel İstihdam Türü : Yok (Herkes)
Çalışma Yeri : İstanbul Anadolu Yakası (Beykoz)
İkamet Tercihi : İstanbul Avrupa Yakası (Tüm İlçeler), İstanbul Anadolu Yakası (Tüm İlçeler)
Yayınlanma Tarihi : 17 Şubat 2020
Güncelleme Tarihi : -
Son Başvuru Tarihi : 21 Şubat 2020
İŞKUR İlan No : 00005408824
Şikayet et

İletişim Bilgileri
Telefon +90 216 333 30 00
E-Posta : info@tau.edu.tr
Başvuru için geriye kalan süre

Bu İlana Nasıl Başvurulur?

  1. İlan şartnamesini detaylı incelemek için yukarıdaki BU İLANI DETAYLI İNCELE butonuna tıklayın.
  2. Özgeçmişiniz şartnamedeki şartlara uygunsa yukarıdaki BU İLANA BAŞVUR butonu tıklayın. İŞKUR ilan sayfasına yönlendirileceksiniz.
  3. İş ilanına başvurmak için ilanın üstündeki GİRİŞ ekranından e-Devlet İle Giriş butonuna tıklayın.
  4. Açılan pencerede T.C. Kimlik No ve e-Devlet Şifrenizi yazıp SİSTEME GİRİŞ YAP butonuna tıklayın.
  5. Giriş yaptıktan sonra ilanın altındaki BAŞVUR butonuna tıklayın.
  6. Tebrikler! İş başvurunuzu gerçekleştirdiniz.

İŞKUR iş ilanlarına online başvuru yapabilmek için İŞKUR e-şubeye kayıt olmalısınız. Daha önce İŞKUR hesap aktif etme işlemini yapmadıysanız, İŞKUR Kayıt Nasıl Yapılır? başlıklı yazımızı inceleyiniz.

İlan Başvurusu İle İlgili Önemli Notlar

Kamu daimi işçi alımlarında kurumun açıkladığı kriterlere ve devlet kurumlarında çalışabilmek için açıklanan niteliklere uygun bir özgeçmişe sahip olmalısınız. Aksi halde başvurularınız geçersiz kabul edilir. Aşağıda başvuru yaparken dikkat etmeniz gerekenler ve kamuda daimi işçinin statüsü ile ilgili bilgileri inceleyiniz.

Başvuru Yaparken Dikkat Etmeniz Gerekenler Nelerdir?

 • İlan başvuru sürelerini kaçırmayın. Başvuru süresi bittiğinde başvurunuz kabul edilmez.
 • Başvurunuzu kurumun istediği şekilde yapmalısınız. Aksi durumda başvurunuz geçerli sayılmaz.
 • İlan metninde istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayın. Başvuru yaptıktan sonra belge ekleyemezsiniz, dolayısıyla başvurunuz kabul olmaz.

Daimi İşçi Kimdir? 4/D Kadrosu Nedir?

Kamu kurumlarında daimi işçiler 4/D kadrosuna tabidir. 4/D kadro denmesinin sebebi, 657 sayılı Kanunun “İstihdam Şekilleri” başlıklı 4’ncü maddesinin (d) bendinde daimi işçilerin statüsünün açıklanmasındandır. 657 sayılı Kanunun 4/D bendine göre bu işçiler, belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan daimi (sürekli) işçiler ve belirli süreli iş sözleşmesiyle 6 aya kadar çalışan mevsimlik işçilerdir. 4/d kapsamında çalışan işçiler, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabidir. Bu işçiler hakkında 657 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz.

Daimi İşçinin Kadro Garantisi Nedir?

4/D işçiler ya da daimi işçilerin kadro garantisi olduğu söylenebilir. Sürekli işçiler, ilgili yasa ve işyeri kurallarına uyduğu müddetçe emekli olacağı tarihe kadar çalışmasında bir engel yoktur. Ancak sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymama, gözaltı, tutukluluk vb. sebeplerle işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi mümkündür.

4/D işçileri, 657 sayılı Kanununa değil, 4857 sayılı İş Kanununa tabi olduğu için maaş ve özlük açısından toplu iş sözleşmesi, ilave tediye ödemeleri gibi bazı özel haklara sahiptir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar