Marmara Üniversitesi yazılım uzmanları alacak

Marmara Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak. Tüm akademik personel ilanları kariyeristanbul.net'te!

Marmara Üniversitesi sözleşmeli bilişim personel alımı yapacak. 1 adet 21 bin TL maaşlı kıdemli yazılım geliştirme uzmanı, 3 adet 14 bin TL maaşlı yazılım geliştirme uzmanı olmak üzere toplam 4 sözleşmeli personel alınacak. Marmara Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alım ilanına kimler başvuru yapabilir? Marmara Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel alımı ilanı şartnamesi nedir? Adaylarda aranan nitelikler ve uzmanlıklar neler? Marmara Üniversitesi'nin adaylardan istediği belgeler neler? 4/B ilanına nasıl başvurulur? Marmara Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alımı ile ilgili tüm detaylar kariyeristanbulnet'te!

Sözleşmeli Bilişim Personeli İş İlanı Bilgileri

Sözleşmeli personel alım ilanı, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Resmi Gazete'de 17 Şubat 2020 tarihinde duyuruldu. İlana göre 4 adet sözleşmeli bilişim uzmanı alımı yapılacak. İlana başvuruları şahsen ya da posta yoluyla kabul edeceğini duyuran Marmara Üniversitesi, başvurusu kabul edilen adaylara yazılı ve sözlü sınav yapacak. İşe alınacak yazılım uzmanlarının kadroları Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı ve Yazılım Geliştirme Uzmanı olarak açıklandı. Marmara Üniversitesi, sözleşmeli personel olarak kadroya alacağı bilişim uzmanlarına, aylık brüt sözleşme ücreti tavanına göre 21 bin 381 TL ile 14 bin 254 TL maaş teklif edebilecek. Maaş detaylarını aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel olarak kadrosuna dahil edeceği bilişim uzmanlarında aradığı şartları da ilanda detaylı olarak belirtti. Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı ilanı için 5 yıl ve üzeri bilişim sektörü tecrübesi ararken, Yazılım Geliştirme Uzmanı ilanı için 3 yıl ve üzeri bilişim sektörü tecrübesi istiyor.

Sözleşmeli bilişim uzmanı kadrosu için başvuracak adayların iş tecrübelerini belgeleyebilmeleri gerekiyor.

Her adaydan istenen özel şartlar farklılık göstermekle beraber, genel olarak C#. NET ile web tabanlı uygulama geliştirme, .NET framework (4.0 ve üstü) platformu, Windows servisleri, XML web servisleri, REST, WCF, HTML5, CSS, JavaScript, JQuery, ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms teknolojileri, Entity Framework ve LINQ, Transact-SQL konularında tecrübe sahibi olmaları isteniyor. Aşağıdaki BU İLANI DETAYLI İNCELE butonuna tıklayarak ilan şartnamesini incelemenizi tavsiye ederiz.

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından açılan sözleşmeli kamu personeli ilanına başvuracak adayların başvuruları 2018 KPSSP3 (B) ve yabancı dil puanlarına göre sıralanacak. Her pozisyon için kadro sayısının 10 katı kadar adayın başvurusu kabul edilip, yazılı sınav yapılacak. Detaylı bilgi için aşağıdaki BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ başlığını inceleyiniz.

Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı İlanı Detayları

 • Marmara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Resmi Gazete'de 17 Şubat 2020 tarihinde yayınlanan sözleşmeli personel alımı ilan metni şöyle:
 • Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 4 (dört) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.
 • Başvuruda bulunacak adayların 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSS P3 (B) puanı ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavına (sınavlarına) girmiş olması gerekmekte olup, yazılı ve sözlü sınavlara çağrılacak adayların belirlenmesinde; KPSS P3 puanının %70’i ile YDS veya denkliği kabul edilen Yabancı Dil Sınav puanının %30 u alınarak oluşturulacak olan toplam puan temel alınacaktır. (Belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70, yabancı dil puanı ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.) Sınava çağırılacak adayların sıralaması en yüksek toplam puandan en düşük toplam puana doğru yapılacak olup, ilan edilen bilişim personeli sayısının 10 (on) katı kadar aday sınava çağrılacaktır.
Sizlerden istenen belgeleri eksiksiz tamamlayınız.

I. Başvuru Şartları

A-Genel Şartlar

 1. Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında kurulu bulunan büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde istihdam edilecek personelin,
  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olması,
  2. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması,
  3. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması
  4. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare:RG-2/5/2012- 28280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
  5. (Mülga:RG-2/5/2012-28280)
  6. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri, zorunludur.
 2. Kamu kurum ve kuruluşları birinci fıkrada belirtilenler dışında personelde özel nitelikler arayabilir.

B-Özel Nitelikler

 1. İlan edilen pozisyonlara başvurularda adayın hangi unvana başvurduğunu beyan etmesi gerekmektedir.
 2. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf veya 1 yıl süre ile ertelemiş olmak.
Sözleşmeli bilişim personeli alımı ilanında belirtilen ÖZEL ŞARTLAR'a göre alınacak personellerin pozisyonları, personel sayısı ve aylık brüt sözleşme ücreti tavanı aşağıdaki tablodadır. Her pozisyon için aranan özel şartlar farklılık göstermektedir. Aşağıda yer alan BU İLANI DETAYLI İNCELE butonuna tıklayarak, sözleşmeli personel adaylarında aranan özel şartları inceleyebilirsiniz. Tabloda her pozisyon için özel şart bendi belirtilmiştir.
Özel Şart Bendi Bilişim Personeli Pozisyon Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayısı Tavanı Alınacak Personel Sayısı Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Tavanı (TL)
1.B Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı 3 1 21.381,12
1.C Yazılım Geliştirme Uzmanı 2 3 14.254,08

1) Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 kişi - 3 katına kadar)

 1. En az 5 (beş) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak,
 2. C#. NET ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak.
 3. Nesne yönelimli programlama ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,
 4. Çok katmanlı mimaride yazılım geliştirmiş olmak,
 5. .NET framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda deneyim sahibi olmak,
 6. Windows servisleri konusunda deneyim ve bilgiye sahip olmak,
 7. XML web servisleri, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,
 8. HTML5, CSS, JavaScript, JQuery gibi web teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,
 9. ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,
 10. Entity Framework ve LINQ ile yazılım geliştirmiş olmak,
 11. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda deneyim sahibi olmak,
 12. Transact-SQL bilgisine sahip olmak,
 13. TFS veya GitHub konularında deneyim sahibi olmak,
 14. Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,
 15. Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,
 16. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,
 17. Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,
 18. İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde takım üyelerine destek olabilecek düzeyde teknik bilgi ve donanıma sahip olmak, süreç yönetim araçları konusunda deneyimli olmak,
 19. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda deneyim sahibi olmak,
 20. Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda deneyimli olmak,
 21. Bellek yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak ve performans çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmek,
 22. Hata kayıtlarını tutma, hata ayıklama ve hatalara çözüm üretme konusunda deneyim sahibi olmak.

2) Yazılım Geliştirme Uzmanı (3 kişi – 2 katına kadar)

 1. En az 3 (üç) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak,
 2. C#. NET ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak.
 3. Nesne yönelimli programlama ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,
 4. Çok katmanlı mimaride yazılım geliştirmiş olmak,
 5. .NET framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda deneyim sahibi olmak,
 6. XML web servisleri, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,
 7. HTML5, CSS, JavaScript, JQuery gibi web teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,
 8. ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,
 9. Transact-SQL bilgisine sahip olmak,
 10. TFS veya GitHub konularında deneyim sahibi olmak,
 11. Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,
 12. Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,
 13. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,
 14. Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

II. Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi

 1. Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.
 2. Adayların III. İSTENİLEN BELGELER bölümünde belirtilen belgelerle ile birlikte şahsen veya en geç son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta yoluyla T.C. Marmara Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.
 3. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.
İş ilanına başvurular şahsen ya da posta ile yapılacaktır.

Başvuru Takvimi

Başvuru Başlangıç Tarihi Başvuru Bitiş Tarihi Başvuru Yeri
17 Şubat 2020 2 Mart 2020 Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Personel Daire Başkanlığı 34722 Kadıköy / İSTANBUL

III. İstenilen Belgeler

 1. Başvuru formu (fotoğraflı) ve detaylı özgeçmiş, (Aşağıdan BAŞVURU DİLEKÇE FORMU'nu indirebilirsiniz.)
 2. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,
 3. Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği, ç) En Az 2 (İki) Programlama Dilini Bildiğini Gösteren Belgeler (Tamamlanan eğitim veya sertifikalandırma programlarından alınacaktır. Herhangi bir eğitim veya sertifikalandırma programından alınmış bir belge ibraz edemeyen ya da bu kapsamda ibraz ettikleri belgelerde en az 2 (iki) programlama dilini bildiğini gösteremeyen adaylar için mezun oldukları fakültelerden onaylı transkript de kabul edilecektir. Ancak transkripte programlama dillerinin açıkça belirtilmiş olması gerekmektedir),
 4. Mesleki tecrübeyi gösterir belge. (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Özel sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü (e-devlet üzerinde kare kodlu alınması gerekmektedir) kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge veya istenilen tecrübeyi ispatlayacak işveren veya yönetici tarafından onaylanmış belge.)
 5. KPSS Sonuç Belgesi (belge ibraz etmeyenlerin KPSS P3 puanı 70 olarak değerlendirilecektir.)
 6. İngilizce dilindeYabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Belgenin son 5 yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir.),
 7. Son üç ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi, (E-devlet üzerinden alınabilmektedir) ğ) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yaptığını veya muaf olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği.

IV. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların Duyurulması

 1. Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sınava katılacak adayların seçiminde; KPSS P3 puanının %70’i ve Yabancı Dil puanının %30’unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak başvuru sayısının 10 katı kadarı aday sınav için çağrılacaktır.
 2. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.
 3. Sınava(sözlü,yazılı,uygulama) girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav tarih ve saatleri ile sınav sonuçları http://pdb.marmara.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

V. Sınav Tarihi ve Yeri

 • Yazılı sınav 20 Mart 2020 tarihinde saat 10:00’da Marmara Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacaktır. Yazılı sınavı kazanan adaylar sözlü/uygulamalı sınava çağırılacaktır. (http://pdb.marmara.edu.tr)
Başvuru ve sınav tarihlerini mutlaka not edin!

VI. Sınavın Şekli ve Sınav Konuları

 1. Sınav yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav şeklinde yapılacaktır.
 2. Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
 3. Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki “Özel Şartlar (Nitelikler)” bölümünde belirtilen tüm konulardır.

VII. Değerlendirme Nasıl Yapılacak

 • Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asil olarak ilan edilir. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere asil aday sayısı kadar yedek belirlenecektir.

VIII. Pozisyonlar ve Ücretler

 • Aylık brüt sözleşme ücreti; 657 sayılı DX. ÖNEMLİ TARİHLERevlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

IX. Diğer Hususlar

 1. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
 2. Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.
 3. Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylarında işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
 4. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla; ayrıca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumsuz olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

Kamu personelleri, memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçi olarak sınıflandırılır. Ayrıca A, B ve C olarak adlandıralan 3 farklı kadro vardır. A ve B kadrolarına girebilmek için lisans mezunu, C grubu kadrolara girebilmek için ise en az lise mezunu olmanız gerekir. Hangi kadro grubu olursa olsun kamu personeli olabilmek için mezuniyet seviyenize göre iki yılda bir açılan KPSS sınavına girmeniz gerekir.

İş İlanı Kriterlerine Dikkat!

İlana başvurmadan önce ilan metnini dikkatlice okuyun, aşağıda yer alan Aday Kriterleri ve Pozisyon Bilgileri'ni incelemeyi unutmayın. Aşağıda belirtilen kriter ve şartlara uygun olmayan başvurular, değerlendirme dışında bırakılabilir. kariyeristanbulnet olarak iş deneyimlerinize ve özgeçmişinize uygun ilanlara başvurmanızı tavsiye ederiz.

Aday Kriterleri
Tecrübe : Tecrübeli (En az 3 ila 5 yıl)
Askerlik Durumu : Yapıldı, Muaf, Tecilli (En az 1 yıl)
Eğitim Seviyesi : Lisans(Mezun), Lisansüstü(Mezun)
Belge/Sertifika : Adaylardan İstenen Belgeler Yukarıda Belirtilmiştir.

Pozisyon Bilgileri
Şirket/Kurum : Marmara Üniversitesi
Kategori Kamu İş İlanları4/B İlanları
Sektör Bilişim/İnternet
Pozisyon Yazılım Uzmanı
Çalışma Şekli : Tam Zamanlı/Sözleşmeli
Personel Sayısı : 4
Pozisyon Seviyesi : Uzman
Özel İstihdam Türü : Yok (Herkes)
Çalışma Yeri : İstanbul Anadolu Yakası (Kadıköy)
İkamet Tercihi : İstanbul Avrupa Yakası, İstanbul Anadolu Yakası (Tüm İlçeler)
Yayınlanma Tarihi : 17 Şubat 2020
Güncelleme Tarihi : -
Son Başvuru Tarihi : 2 Mart 2020
BİK İlan No : YOK773001
Başvuru için geriye kalan süre

İş İlanlarına Nasıl Başvurulur?

  1. İlan şartnamesini detaylı incelemek için yukarıdaki BU İLANI DETAYLI İNCELE butonuna tıklayın.
  2. Özgeçmişiniz şartnamedeki şartlara uygunsa yukarıdaki BAŞVURU DİLEKÇE FORMUNU İNDİR butonu tıklayın.
  3. Başvuru dilekçe formunu doldurun.
  4. Yukarıda ilan metninde istenen belgeleri tamamlayın.
  5. Başvuru dilekçenizi ve belgelerinizi ilgili kuruma teslim edin.

İlan Başvurusu İle İlgili Önemli Notlar

Sözleşmeli personel alımlarında kurumun açıkladığı kriterlere ve devlet kurumlarında çalışabilmek için açıklanan kriterlere uygun bir özgeçmişe sahip olmalısınız. Aksi halde başvurularınız geçersiz kabul edilir. Aşağıda başvuru yaparken dikkat etmeniz gerekenler, sözleşmeli personelin sözleşme süresinin nasıl belirlendiği ile ilgili bilgilere ve kamuda kimlere sözleşmeli personel dendiğini açıklayan bilgilendirme yazılarımızı okumanızı öneririz.

Başvuru Yaparken Dikkat Etmeniz Gerekenler Nelerdir?

 • İlan başvuru sürelerini kaçırmayın. Başvuru süresi bittiğinde başvurunuz kabul edilmez.
 • Başvurunuzu kurumun istediği şekilde yapmalısınız. Aksi durumda başvurunuz geçerli sayılmaz.
 • İlan metninde istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayın. Başvuru yaptıktan sonra belge ekleyemezsiniz, dolayısıyla başvurunuz kabul olmaz.

Sözleşmeli Personel Nedir?

 • Kamu kurumlarında, özel bir mesleki bilgiye ihtiyaç duyulduğunda ya da yıllık program içerisinde geçici işlerde görevlendirilmek üzere sözleşme yapılarak geçici olarak çalıştırılmasına karar verilen kamu hizmetlisine sözleşmeli personel denir. Sözleşmeli personel alımı, ilgili kurumun teklifiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı’nın da görüşleri alınarak belirlenir. Sözleşmeli personeller, 4-B olarak adlandırılırlar.

Sözleşmeli Personelin Çalışma Süresi Ne Kadar?

 • Sözleşmeli personelin sözleşme süresi bir yıllıktır. Mali yıla göre hesaplanır. Her yıl yeniden sözleşme süresinin uzatılması için anlaşma yapılmalıdır. Eğer kurumun personelin uzmanlık alanında ihtiyacı sona erdiyse sözleşme yenilenmeyebilir.
Aşağıdaki sosyal medya paylaşım butonları ile ilanları paylaşabilirsiniz. Görüş, öneri ve sorularınız için yorum yapabilirsiniz.

Yorum Gönder

0 Yorumlar