İstanbul Üniversitesi 53 akademik personel alacak

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 53 akademik personel alımı ilanı yayınladı. Hangi kadrolara alım yapılacak? Detaylar kariyeristanbul.net'te!

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa , 11 profesör, 19 doçent, 23 doktor öğretim üyesi olmak üzere toplam 53 akademik personel alımı yapacak. Hangi fakültelere, hangi unvanlarda alım yapılacak? İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa akademik personel alımı ilanı koşulları neler? İstanbul Üniversitesi'nin adaylarda aradığı uzmanlık ve nitelikler neler? Öğretim üyesi başvurusu yapacak adaylardan istenen belgeler neler? Öğretim üyesi başvuru dilekçesi örneği nedir? Personel alımı ile ilgili detaylar ve başvuru dilekçesi yazımızda..

Öğretim Üyesi İş İlanı Bilgileri

Öğretim üyesi alım ilanı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü tarafından Resmi Gazete'de 5 Aralık 2019 tarihinde duyuruldu. İlana göre 11 profesör, 19 doçent ve 23 doktor öğretim üyesi olmak üzere toplam 53 öğretim üyesi alımı yapılacak. İlana başvuruları şahsen kabul edeceğini duyuran İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü'nün bulunmamasını istiyor. Ayrıca başvuru yapacak erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmaması da aranan şartlar arasında yer alıyor.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 53 öğretim üyesinde aradığı şartları ilanda detaylı olarak belirtti. Adayların 657 sayılı Kanunun 48 maddesinde belirtilen tüm kriterleri taşıyor olmaları gerekirken her kadro için başvuru şartları değişiyor. Yazımızın devamında kadrolara göre aranan nitelikler ve istenen belgeler detaylı olarak belirtilmiştir.

Öğretim Üyesi Alımı İlanı Detayları

 • İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Resmi Gazete'de 5 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan akademik personel alımı ilan metni şöyle:
  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden
 • Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri ve “İstanbul ÜniversitesiCerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca; Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına eleman alınacaktır.
Sizlerden istenen belgeleri eksiksiz tamamlayınız. Başvuru Dilekçe Formu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu'nu aşağıdan indirebilirsiniz.

Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar

 • Özgeçmişlerini, Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini PDF formatında (imzalı), Doçentlik Belgelerini, Yayın Listelerini, Bilimsel Yayınlarını (Başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler) kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Profesör Kadrosu İçin İstenen Belgeler

 • Profesörlük için başvuru yapacak adaylar İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı'na başvuru yapmaya giderken aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmalılar. Aksi halde başvuruları kabul edilmeyecektir.
 1. Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini,
 2. -1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formunu (İstanbul Üniversitesi Başvuru Formunu aşağıdan indirebilirsiniz.),
 3. 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı),
 4. Adli Sicil Kaydı (2 adet)
 5. Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),
 6. 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),
 7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 8. Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri eserden ayrıca yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar

 • Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerini, Yayın Listeleri ile Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doçent Kadrosu İçin İstenen Belgeler

 • İstanbul Üniversitesi'ne doçentlik için başvuru yapacak adaylar Personel Daire Başkanlığı'na şahsen başvuru yapmaya giderken aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmalılar. Aksi halde başvuruları kabul edilmeyecektir.
 1. 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formunu (İstanbul Üniversitesi Başvuru Formunu aşağıdan indirebilirsiniz.),
 2. 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı),
 3. Adli Sicil Kaydı (2 adet)
 4. Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),
 5. -1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),
 6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar

 • Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerini, Yayın Listeleri ile Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosu İçin İstenen Belgeler

 • İstanbul Üniversitesi'ne doktor öğretim üyesi için başvuru yapacak adaylar Personel Daire Başkanlığı'na şahsen başvuru yapmaya giderken aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmalılar. Aksi halde başvuruları kabul edilmeyecektir.
 1. 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formunu (İstanbul Üniversitesi Başvuru Formunu aşağıdan indirebilirsiniz.),
 2. 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı),
 3. Adli Sicil Kaydı (2 adet)
 4. Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),
 5. -1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),
 6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Akademik Personel İlanı İle İlgili Önemli Notlar

 1. İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin
   onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
 2. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
 3. Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
 4. İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
 5. Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birimlere yapılacaktır.
 6. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru
   kabul edilmeyecektir.
 7. Kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sitesinde yer alan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tablolarını eklemeleri gerekmektedir.
 8. Profesör ve/veya Doçent kadrolarına başvuran adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş olanların, Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi’ni doldurarak başvuru işlemleri sırasında teslim etmeleri gerekmektedir. Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesini bağlantıdan indirebilirsiniz.
 9. 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca (2547 Sayılı Kanunun 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini Üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.) belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Alınacak Öğretim Üyesi Listesi

Anabilim Dalı Unvanı Adedi Açıklama
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
Genel Cerrahi Doçent 1 -
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk Nörolojisi uzmanlığını almış olmak.
İç Hastalıkları Doçent 1 Hematoloji uzmanlığını almış olmak.
Adli Tıp Doçent 1 -
Biyoistatistik Doçent 1 -
Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 -
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Doçent 1 -
Göğüs Cerrahisi Doçent 1 -
İç Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 Romatoloji uzmanlığını almış olmak.
İç Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 Gastroenteroloji uzmanlığını almış olmak.
İç Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 İç Hastalıkları uzmanlığını almış olmak. Acil ve Genel Dahiliye üzerinde en az 3 yıl tecrübeli olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 Tüberküloz ve Çocuk Göğüs Hastalıkları alanında deneyimli ve bilimsel çalışması olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 Çocuk Metabolizma Hastalıkları uzmanlığını almış olmak.
Ortopedi ve Travmatoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 -
Kalp ve Damar Cerrahisi Dr. Öğr. Üyesi 1 -
Tıbbi Patoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 -
Radyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 -
Tıbbi Genetik Dr. Öğr. Üyesi 1 -
FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Profesör 1 -
Hemşirelikte Eğitim Doçent 1 -
HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ
Sosyal Bilgiler Eğitimi Doçent 1 Yeni Çağ Tarihi alanında Doçent unvanına sahip olmak.
Sosyal Bilgiler Eğitimi Doçent 1 Eğitim Tarihi alanında Doçent unvanına sahip olmak.
ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi Profesör 1 -
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Profesör 1 -
Sosyal Hizmet Profesör 1 Sosyal Politika alanında doçentliğini almış olmak.
Ebelik Profesör 2 -
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dr. Öğr. Üyesi 1 Robotik Rehabilitasyon hakkında bilimsel çalışmaları olmak.
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Spor Yönetim Bilimleri Dr. Öğr. Üyesi 1 Rekreasyon ve Wellness konusunda bilimsel çalışmaları olmak.
Hareket ve Antrenman Bilimleri Dr. Öğr. Üyesi 1 Spor Genetiği ve İmmünoloji konusunda çalışma yapmış olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİ
Veterinerlik İç Hastalıkları Doçent 1 Veteriner Fakültesi mezunu olmak. Veteriner İç Hastalıkları alanında Doktora yapmış olmak. Veteriner Gastrointestinal sistem hastalıkları ve endoskopisi ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Çevre Mühendisliği Profesör 2 -
Analitik Kimya Profesör 1 -
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Doçent 1 -
Mühendislik Bilimleri Doçent 1 -
Elektrik Tesisleri Doçent 1 -
Proses ve Reaktör Tasarımı Doçent 1 -
Proses ve Reaktör Tasarımı Dr. Öğr. Üyesi 1 -
Yapı Dr. Öğr. Üyesi 1 -
Hidrolik Dr. Öğr. Üyesi 1 -
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi 1 -
Çevre Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi 1 -
ORMANCILIK MESLEK YÜKSEKOKULU
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Doçent 1 Orman Mühendisliği bölümü mezunu olmak, Orman Botaniği alanında bilimsel çalışmaları olmak.
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Doçent 1 Ortopedik hastalıklar genetiği alanında bilimsel çalışmaları olmak.
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Dr. Öğr. Üyesi 1 Metabolizma hastalıkları tanı ve tedavisi alanında enstrümental analiz çalışmaları olmak.
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Dr. Öğr. Üyesi 1 Solunum fizyolojisi ve intermitent hipoksi alanında bilimsel çalışmaları olmak.
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Turizm ve Otel İşletmeciliği Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Turizm İşletmeciliği alanında yapmış olmak.
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Elektronik Haberleşme Teknolojisi Dr. Öğr. Üyesi 1 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı veya Elektronik Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı alanlarından birinde Doktora unvanına sahip olmak.
Sualtı Teknolojisi Dr. Öğr. Üyesi 1 -
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
Kardiyolojik Temel Bilimler Profesör 1 Kardiyoloji Uzmanı olmak.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 Periferik arter cerrahisi anestezisi alanında bilimsel çalışmaları olmak.
Prevantif ve Epidemiyolojik Kardiyoloji Doçent 1 Kardiyoloji Uzmanı olmak.
İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi adaylarının başvuralarını şahsen yapmalarını istemektedir.
Özgeçmişinizi eksiksiz şekilde doldurmanız ve belirli aralıklarla güncellemeniz, deneyim, tecrübe ve yetkinliklerinize uygun iş fırsatları konusunda size daha kolay ulaşılmasını sağlayacaktır.

İş İlanı Kriterleri ve Başvuru Formu

İlana başvurmadan önce aşağıda yer alan Aday Kriterleri ve Pozisyon Bilgileri'ni incelemeyi unutmayın. Aşağıda belirtilen kriter ve şartlara uygun olmayan başvurular, değerlendirme dışında bırakılabilir. kariyeristanbul.net olarak iş deneyimlerinize ve özgeçmişinize uygun ilanlara başvurmanızı tavsiye ederiz. Resmi gazete ilanını, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Başvuru Formu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu örneklerini aşağıdan indirebilirsiniz.

Aday Kriterleri
Tecrübe : Tecrübeli
Askerlik Durumu : Yapıldı, Tecilli ya da Muaf
Eğitim Seviyesi : Lisans(Mezun), Lisansüstü(Mezun)
Belge/Sertifika : Adaylardan İstenen Belgeler Yukarıda Belirtilmiştir.

Pozisyon Bilgileri
Şirket/Kurum : İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
Kategori Kamu İş İlanlarıAkademik Personel
Sektör Eğitim
Pozisyon Akademisyen
Çalışma Şekli : Tam Zamanlı/Sürekli
Personel Sayısı : 53
Pozisyon Seviyesi : Öğretim Üyesi
Özel İstihdam Türü : Yok (Herkes)
Çalışma Yeri : İstanbul Avrupa Yakası
İkamet Tercihi : İstanbul Avrupa Yakası, İstanbul Anadolu Yakası (Tüm İlçeler)
Yayınlanma Tarihi : 5 Aralık 2019
Güncelleme Tarihi : -
Son Başvuru Tarihi : 19 Aralık 2019
BİK İlan No : YOK735935

Başvuru için geriye kalan süre

Akademik Personel İlanlarına Nasıl Başvurulur?

  1. İlan şartnamesini detaylı incelemek için yukarıdaki BU İLANI DETAYLI İNCELE butonuna tıklayın.
  2. Özgeçmişiniz şartnamedeki şartlara uygunsa yukarıdaki BAŞVURU DİLEKÇE FORMUNU İNDİR butonu tıklayın.
  3. Başvuru dilekçe formunu doldurun.
  4. Yukarıda ilan metninde istenen belgeleri tamamlayın.
  5. Başvuru dilekçenizi ve belgelerinizi ilgili kuruma teslim edin.
Yaşadığın şehrin iş ilanını uzakta arama.. İstanbul iş ilanları için doğru adres kariyeristanbul.net! Kamu İlanları, İşkur İlanları, Banka İlanları, Belediye İlanları, Özel Sektör İlanları ve daha fazlası kariyeristanbul'da!

Akademik Kadro Nedir?

 • Akademik personel, üniversitelerdeki herhangi bir bölümde akademik unvana sahip eğitim veren kişilere verilen isimdir. Akademik kademeleri doğrultusunda araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlara sahiptirler.
 • Akademisyen, üniversiteler ve yüksek öğrenim kurumlarında öğretim ve araştırma yapan, özgün araştırmalar hazırlayan kişilere verilen genel mesleki unvandır.
 • Öğretim elemanları kadrosu, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, eğitim-öğretim planlamacısı, okutman, uzman ve çeviricilerden oluşur.
 • Öğretim üyeleri kadrosu, yardımcı doçent, doçent, profesörlerden oluşur.
Aşağıdaki sosyal medya paylaşım butonları ile ilanları paylaşabilirsiniz. Görüş, öneri ve sorularınız için yorum yapabilirsiniz.

Yorum Gönder

0 Yorumlar