İBB sözleşmeli personel olmaya hak kazananlar açıklandı

İBB 420 sözleşmeli personel alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı. İşte İBB'de işe başlayacakların tam listesi..

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sözleşmeli personel olmaya hak kazananlar açıklandı. KPSS şartsız Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili 20-26 Aralık tarihlerinde sözlü sınava alınan 1298 adaydan 306'sı İBB'de sözleşmeli personel olmaya hak kazandı. 31 Aralık'ta iş başı yapacak adaylardan istenen belgeler neler? Sözleşmeli personel olmaya hak kazananların tam listesi ve İBB atama dilekçe formu ve atama beyan formu ile diğer tüm detaylar kariyeristanbul.net'te!

İBB Sözleşmeli Personel Alımı Süreci Nasıl İşledi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 12 Aralık 2019 tarihinde yaptığı duyuruda 44 farklı kadro için 420 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Adaylar, 4/b sözleşmeli personel alımı ilanına 13-17 Aralık 2019 tarihleri arasında e-devlet üzerinden başvuru formunu doldurarak başvuru yaptılar. turkiye.gov.tr İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekranından avukat, sosyal çalışmacı, psikolog, fizyoterapist, hemşire, ebe, çocuk gelişimcisi, mühendis (inşaat, çevre, elektrik-elektronik, makine, jeodezi, endüstri, işletme), şehir plancısı, mimar, peyzaj mimarı, matematikçi, istatistikçi, ekonomist, tercüman, arkeolog, sanat tarihçisi, programcı, tekniker (inşaat, makine, harita), teknisyen (harita, makine) ve eğitmen (Almanca, Çince, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça, Kürt Dili ve Edebiyatı, grafik, muhasebe, müzik) kadroları için online başvurularını tamamlayan adaylar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvuru formu ve belgelerini şahsen teslim ederek başvurularını yaptılar.

İBB Sözleşmeli Personel Alımı İçin Kaç Kişi Başvurdu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi KPSS şartı aranmadan açıktan ve sözleşmeli personel alımı ilanına, adaylar büyük ilgi gösterdi. Evraklarını teslim etmek isteyen adaylar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. https://www.turkiye.gov.tr/istanbul-buyuksehir-belediyesi e-devlet iş başvurusu ekranından toplam 22 bin 725 kişi başvuru formunu doldurdu. Ancak şartları tutan adaylardan sadece 4 bin 416'sı İBB'ye evraklarını teslim etti.

Sözlü Sınava Kaç Kişi Davet Edildi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 44 kadro için 420 personel alımı için ilan edilen pozisyonun 5 katı en az 2100 kişiyi sözlü mülakata çağıracaktı. Ancak Eğitmen (Çince), Eğitmen (Fransızca), Eğitmen (İspanyolca), Eğitmen (İtalyanca), Eğitmen (Japonca), Eğitmen (Korece), Eğitmen (Rusça) pozisyonları için aranan şartları taşıyan aday olmayınca 1298 kişi sözlü sınava girmeye hak kazandı. Sözleşmeli Personel Alımı Sözlü Sınavına Girmeye Hak Kazanan Aday Listesi 19 Aralık'ta açıklandı.

Sözlü Sınavda Neler Soruldu?

420 sözleşmeli personel alımı ile ilgili sözlü sınav, 20-26 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sözlü sınavda adaylar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik konularıyla ilgili sorular soruldu. Talip olunan pozisyona ilişkin mesleki, uygulamalı bilgi ve yetenek değerlendirmesi de yapıldı.

Sözlü Sınav Değerlendirmesi Nasıl Yapıldı?

 • Sözlü sınav; yukarıda belirtilen konularda 15’er puan, pozisyona ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapıldı.
 • Sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması gerekliydi.
 • Adayların atamaya esas başarı puanı, yukarıdaki açıklamaya göre hesaplanacak sınav puanı olarak; yabancı dil sınav şartı var ise sınav puanı ile YDS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlendi.
 • Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde pozisyona ilişkin mezuniyet notu yüksek olana öncelik tanındı.

İBB'de Sözleşmeli Personel Olmaya Hak Kazananların Tam Listesi

6 gün süren sözlü sınavın ardından İBB 27 Aralık 2019 tarihinde İBB'de sözleşmeli personel olmaya hak kazanan 306 adayın listesini açıkladı. Sözleşmeli personel olmaya hak kazanan adayların tam listesini incelemek için aşağıdaki butona tıklayın.


Adaylar Ne Zaman İşbaşı Yapacak?

Adayların, atamaya esas teşkil edecek belgelerini açık adreslerini gösteren dilekçelerine eklemek suretiyle 30 Aralık 2019 tarihinde İBB İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne elden teslim etmeleri gerekiyor. Evrakları tamamlanan adaylar 31 Aralık 2019 itibariyle İBB’de işbaşı yapacak. Bu süre içinde başvurmayan adaylar haklarını kaybedecek. Gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğu tespit edilen kişilerin işlemleri iptal edilecek.

Evraklarını 30 Aralık 2019 tarihinde teslim etmeyen adaylar haklarını kaybedecek!

İşe Alınacak Personelden İstenen Belgeler?

 • Atama Dilekçe Örneği (Aşağıdan indirebilirsiniz.)
 • Atama Beyan Formu (Adli sicil beyanı ve erkek adaylar için askerlik beyanı) (Aşağıdan indirebilirsiniz.)
 • Tam teşekküllü (Devlet veya Sağlık Bakanlığı’nın ruhsatlandırdığı özel) hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu
 • Kan Grubu Kartı Fotokopisi (1 adet)
 • Erkek adaylar için güncel tarihli askerlik durum belgesi veya terhis belgesinin fotokopisi
 • Son altı ay içerisinde mevzuata uygun olarak çekilmiş 50 mm x 60 mm boyutlarında biyometrik fotoğraf (4 adet)

Adaylardan İstenen Özel Belgeler

 • Daha önce kamu kurumlarında çalışılmış veya halen çalışılıyor ise çalıştığını gösterir hizmet belgesi (1 adet)
 • Daha önce bir şekilde (399 SKHK, 657/4-B Vekil Memurluk vb.) Emekli Sicil Numarası alan adaylar bu durumu dilekçelerinde belirtmelidirler.
 • Daha önce kamu kurumlarında çalışılmış veya halen çalışılıyor ise çalıştığını gösterir hizmet belgesi (1 adet)
 • Halen başka bir mahalli idarede 5393 sayılı Belediye Kanunu veya bu kanun ile atıf yapılan mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli olarak çalışan personel aynı unvanda atanamayacaktır.

İBB Dilekçe Örnekleri

Sözleşmeli personel olmaya hak kazanan adaylar Atama Dilekçesi ve Atama Beyan Formu'nu doldurarak yukarıda belirtilen belgelerle birlikte teslim edecekler. İBB sözleşmeli personel alımı Atama Dilekçesi ve Atama Beyan Formu'nu aşağıdaki butonlardan indirebilirsiniz.


Sözlü Sınav Sonuçlarına Nasıl İtiraz Edilir?

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin kurumumuzun genel ağ sayfasında (http://www.ibb.gov.tr) ilanından itibaren üç gün içinde yazılı olarak, Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No: 5 34134 Belediye Sarayı Saraçhane Fatih İstanbul adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü’ne (2. Kat, 216 nolu oda) itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından üç gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine yazılı olarak bilgi verilecektir.

Aşağıdaki sosyal medya paylaşım butonları ile ilanları paylaşabilirsiniz. Görüş, öneri ve sorularınız için yorum yapabilirsiniz.

Yorum Gönder

0 Yorumlar