Yıldız Teknik Üniversitesi 16 öğretim elemanı alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı yapacak. İstanbul akademik iş ilanları kariyeristanbul.net'te!

Yıldız Teknik Üniversitesi 16 öğretim elemanı alımı yapacak. Yıldız Teknik Üniversitesi hangi anabilim dallarında, hangi niteliklere göre öğretim elemanı alımı yapacak? Öğretim elemanlarından başvuru için istenen belgeler neler? Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim elemanı alımı ilanına nasıl başvurulur? Yıldız Teknik Üniversitesi personel alımı ilanı hakkında tüm detaylar kariyeristanbul.net'te!

Öğretim Elemanı İş İlanı Bilgileri

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ihtiyaç duyulan kadrolara 16 öğretim elemanı alımı için açılan ilan, 28 Aralık 2019 tarihinde resmi gazetede yayınlandı. İlana göre Elektrik-Elektronik Fakültesi, İnşaat Fakültesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Makine Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Rektörlük Başkanlığı'na araştırma ve öğretim görevlisi alımı yapılacak. Yıldız Teknik Üniversitesi, öğretim elemanı kadrolarına başvuru yapacak adayların başvurularını şahsen ya da posta yolu ile yapmalarını isterken, adaylardan istenen belgeleri yazımızın devamında inceleyebilirsiniz.

Hangi Niteliklere Göre Alım Yapılacak?

Yıldız Teknik Üniversitesi ilan metninde hangi fakültelere hangi anabilim dallarına hangi niteliklerde öğretim elemanı alınacağı detaylı olarak belirtilmiştir. Aşağıdaki tablodan fakülte, anabilim dalı, unvan ve uzmanlık bilgilerini inceleyebilirsiniz.

Mobil sitede tablonun tamamını görüntüleyebilmek için telefonunuzu yan döndürün!
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Listesi
Fakülte / Bölüm Anabilim Dalı Kadro Sayısı Kadro Unvanı Nitelik
Elektrik - Elektronik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri 1 Araştırma Görevlisi Bilgisayar Mühendisliği bölümü lisans mezunu olup, Bilgisayar Mühendisliği bölümünde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Elektrik - Elektronik Fakültesi / Biyomedikal Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği 1 Araştırma Görevlisi Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği programlarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Elektrik - Elektronik Fakültesi / Elektrik Mühendisliği Alternatif Enerjili Elektrik Sistemleri 1 Araştırma Görevlisi Elektrik Mühendisliği bölümü lisans mezunu olup, Elektrik Tesisleri programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Elektrik - Elektronik Fakültesi / Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 1 Araştırma Görevlisi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümü lisans mezunu olup, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
İnşaat Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Hidrolik 1 Araştırma Görevlisi İnşaat Mühendisliği bölümü lisans mezunu olup Hidrolik veya Kıyı Liman Mühendisliği programlarında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Kimya - Metalurji Fakültesi / Kimya Mühendisliği Kimyasal Teknolojiler 1 Araştırma Görevlisi Kimya Mühendisliği bölümü lisans mezunu olup, Kimya Mühendisliğinde tezli yüksek lisans veya doktora eğitimi yapıyor olmak.
Kimya - Metalurji Fakültesi / Kimya Mühendisliği Temel İşlemler ve Termodinamik 1 Araştırma Görevlisi Kimya Mühendisliği bölümü lisans mezunu olup, Kimya Mühendisliğinde tezli yüksek lisans veya doktora eğitimi yapıyor olmak.
Makine Fakültesi / Makine Mühendisliği Hidromekanik ve Hidrolik Makineler 1 Araştırma Görevlisi Makine Mühendisliği bölümü lisans mezunu olup Enerji programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Makine Fakültesi / Mekatronik Mühendisliği Mekatronik 1 Araştırma Görevlisi Mekatronik, Makina, Elektrik- Elektronik, Kontrol-Otomasyon, Elektronik Haberleşme veya Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olup; Mekatronik alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Uygulamalı Bilimler Fakültesi / Havacılık Elektroniği Havacılık Elektroniği 1 Araştırma Görevlisi Havacılık Elektroniği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği veya Uçak Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, Aviyonik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği veya Uçak ve Uzay Mühendisliği anabilim dallarının birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Siyaset Bilimi 1 Araştırma Görevlisi Uluslararası İlişkiler ve Bölgesel Çalışmalar veya Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler anabilim dallarının birinde tezli yüksek lisans yapmış olup bu anabilim dallarından birinde doktora yapıyor olmak.
Elektrik - Elektronik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri 1 Öğretim Görevlisi Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği alanlarının birinden tezli yüksek lisans mezunu olup, belgelendirmek koşulu ile yüksek lisans sonrası yapay zeka, siber güvenlik veya kötü amaçlı yazılım ayıklama konularından en az biri hakkında tecrübe sahibi olmak.
Elektrik - Elektronik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Yazılımı 1 Öğretim Görevlisi Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği alanlarının birinden tezli yüksek lisans mezunu olup, belgelendirmek koşulu ile yüksek lisans sonrası yapay zeka, siber güvenlik veya kötü amaçlı yazılım ayıklama konularından en az biri hakkında tecrübe sahibi olmak.
Yabancı Diller Yüksekokulu - 2 Öğretim Görevlisi İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dilbilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ve İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümlerinin herhangi birinden lisans mezunu olup bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 90 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. Lisans eğitimi sonrasında Yükseköğretim kurumlarında yukarıda belirtilen alanlarda belgelendirmek kaydıyla 2 yıl ders vermiş olmak.
Rektörlük / Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi - 1 Öğretim Görevlisi Türk Dili ve Edebiyatı veya Türkçe Öğretmenliği Bölümü lisans mezunu olup Yeni Türk Dili veya Türkçe Eğitimi alanlarından birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yabancılara Türkçe öğretimi sertifikasına sahip olmak.

Öğretim Görevlisi Alımı İlanı Detayları

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacaktır.

Adaylar başvurularını, başvuru süresi içinde şahsen veya posta yoluyla yapabilirler. Eksik belge/bilgi ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak, posta ile yapılacak başvurularda, postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Üniversitemize ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir. Ön değerlendirme sonuçları ile sınav giriş yeri ve saatine ilişkin bilgiler, atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin nihai değerlendirme sonuçları, Üniversite internet anasayfası ve/veya başvuru yapılan birim internet sayfasında duyurulacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sınavlar aynı saatte olabileceğinden dolayı adayların tek bir kadro ilanına başvurmaları gerekmektedir. Araştırma görevlisi kadrosuna atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

Yıldız Teknik Üniversitesi İlanına Kimler Başvuramaz?

Aşağıda belirtilen durumda bulunan adaylar ilana başvuru yapamazlar.

  1. 06/02/2013 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016- 2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrenciler,
  2. Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20/04/2016 tarihinden itibaren 2017 güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinden, 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim süresi yeniden başlayan öğrenciler.

Genel Şartlar

  1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
  2. ALES'ten en az 70 puan almış olmak,
  3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
  4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir,
  5. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

Özel Şartlar

  1. Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
  2. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

Muafiyet

 • Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

Önemli Notlar

 • Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"" in son haline www.mevzuat.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.
 • Başvuru için gerekli belgeler ve ilgili yönetmelikte belirtilen şartlarla ilgili özet bilgi tablosuna prs.yildiz.edu.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Başvuru İçin Gerekli Belgeler

  1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi*
  2. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi* (Yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
  3. Atama Başvuru Formu (Aşağıdan indirebilirsiniz) (Elektronik ortamda doldurulabilecek formun fotoğraf bölümünde elektronik ortamda bulunan fotoğrafın kullanılabilmesi mümkündür.)
  4. Özgeçmiş
  5. Fotoğraf (1 adet)
  6. Mal Bildirimi (Aşağıdan indirebilirsiniz) (2 sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü olarak tek sayfada doldurulacaktır.)
  7. Daha önce kamu kurumlarında çalışmış ise, çalıştığını gösterir belge (Hizmet Belgesi)
  8. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge **(Tecil veya Terhis Belgesi, Bedelli Askerlik Belgesi)
  9. Varsa ortaöğretim hazırlık sınıfında başarılı geçen öğrenimini gösteren belge
  10. Varsa Yabancı Dil Belgesi
  11. ALES belgesi (Öğretim Üyeleri Hariç)
  12. Öğrencilik Belgesi (2547 S.K.50/d maddesine göre atanan araştırma görevlileri için)
  13. Yabancı dilde eğitim görenler için hangi dilde eğitim aldığını gösterir yazı
   • * Belgelerin fotokopileri aslı ibraz edilmek kaydıyla başvuruların alındığı birim tarafından onaylanabilecektir.
   • ** Tecil veya Terhis Belgesi E-Devletten alınabilir ancak Bedelli Askerlik Belgesi Askerlik Şubesinden alınmalıdır.
Sizlerden istenen belgeleri eksiksiz tamamlayınız. Aksi halde başvurularınız geçersiz sayılacaktır.
Başvurular başvuru formu ile birlikte Yıldız Teknik Üniversitesi ilgili fakülte dekanlıklarına şahsen veya posta (kargo) yoluyla yapılmalıdır. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Başvurularla İlgili Önemli Uyarılar

 • Başvuru süresi içinde yapılmayan, e-posta ile yapılan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Yıldız Teknik Üniversitesi ilgili fakülte dekanlıklarına ulaşmış olması gerekmektedir.
 • Kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 • Kargo yolu ile başvuru yapan adaylara eksik evrakları ile ilgili üniversite tarafından evrakların tamamlanması hususunda geri dönüş sağlanmayacaktır.

Sınav Takvimi

İlk Başvuru Tarihi : 30 Aralık 2019
Son Başvuru Tarihi : 13 Ocak 2020
Ön Değerlendirme Tarihi : 16 Ocak 2020
Sınav Giriş Tarihi : 20 Ocak 2020
Sonuç Açıklama Tarihi : 23 Ocak 2020

İş İlanı Kriterleri ve Başvuru Formu

İlana başvurmadan önce aşağıda yer alan Aday Kriterleri ve Pozisyon Bilgileri'ni incelemeyi unutmayın. Aşağıda belirtilen kriter ve şartlara uygun olmayan başvurular, değerlendirme dışında bırakılabilir. kariyeristanbul.net olarak iş deneyimlerinize ve özgeçmişinize uygun ilanlara başvurmanızı tavsiye ederiz.

Aday Kriterleri
Tecrübe : Tecrübeli ya da Tecrübesiz
Askerlik Durumu : Yapıldı, Muaf, Tecilli
Eğitim Seviyesi : Lisans(Mezun), Lisansüstü(Mezun)
Belge/Sertifika : Adaylardan İstenen Belgeler Yukarıda Belirtilmiştir.

Pozisyon Bilgileri
Şirket/Kurum : Yıldız Teknik Üniversitesi
Kategori Akademik Personel
Sektör Eğitim
Pozisyon Akademisyen
Çalışma Şekli : Tam Zamanlı/Sürekli
Personel Sayısı : 16
Pozisyon Seviyesi : Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi
Özel İstihdam Türü : Yok (Herkes)
Çalışma Yeri : İstanbul Avrupa Yakası
İkamet Tercihi : İstanbul Avrupa Yakası (Tüm İlçeler), İstanbul Anadolu Yakası (Tüm İlçeler)
Yayınlanma Tarihi : 30 Aralık 2019
Güncelleme Tarihi : -
Son Başvuru Tarihi : 13 Ocak 2020
BİK İlan No : YOK746638

Başvuru için geriye kalan süre

Akademik Personel İlanlarına Nasıl Başvurulur?

  1. İlan şartnamesini detaylı inceleyin.
  2. Özgeçmişiniz şartnamedeki şartlara uygunsa yukarıda belirtilen kriterlere uygulan olarak dilekçe hazırlayın.
  3. Yukarıda ilan metninde istenen belgeleri tamamlayın.
  4. Başvuru dilekçenizi ve belgelerinizi ilgili kuruma şahsen ya da kargo ile teslim edin.
Yaşadığın şehrin iş ilanını uzakta arama.. İstanbul iş ilanları için doğru adres kariyeristanbul.net! Kamu İlanları, İşkur İlanları, Banka İlanları, Belediye İlanları, Özel Sektör İlanları ve daha fazlası kariyeristanbul'da!

Akademik Kadro Nedir?

 • Akademik personel, üniversitelerdeki herhangi bir bölümde akademik unvana sahip eğitim veren kişilere verilen isimdir. Akademik kademeleri doğrultusunda araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlara sahiptirler.
 • Akademisyen, üniversiteler ve yüksek öğrenim kurumlarında öğretim ve araştırma yapan, özgün araştırmalar hazırlayan kişilere verilen genel mesleki unvandır.
 • Öğretim elemanları kadrosu, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, eğitim-öğretim planlamacısı, okutman, uzman ve çeviricilerden oluşur.
 • Öğretim üyeleri kadrosu, yardımcı doçent, doçent, profesörlerden oluşur.
Aşağıdaki sosyal medya paylaşım butonları ile ilanları paylaşabilirsiniz. Görüş, öneri ve sorularınız için yorum yapabilirsiniz.

Yorum Gönder

0 Yorumlar