İTÜ 39 öğretim üyesi alımı yapacak

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 39 öğretim üyesi alımı yapacak. İlan kriterleri neler? Detaylar kariyeristanbul.net'te!

İstanbul Teknik Üniversitesi 39 öğretim üyesi alımı yapacak. Hangi fakültelere hangi unvanlarda alım yapılacak? İstanbul Teknik Üniversitesi akademik personel alımı ilanı koşulları neler? İstanbul Teknik Üniversitesi'nin adaylarda aradığı uzmanlıklar neler? Öğretim üyesi başvurusu yapacak adaylardan istenen belgeler neler? İTÜ öğretim üyesi başvuru dilekçesi örneği nedir? İTÜ personel alımı ile ilgili detaylar ve başvuru dilekçesi yazımızda..

Öğretim Üyesi İş İlanı Bilgileri

Öğretim üyesi alım ilanı, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Resmi Gazete'de 4 Aralık 2019 tarihinde duyuruldu. İlana göre 11 profesör, 10 doçent ve 4 doktor öğretim üyesi olmak üzere toplam 39 öğretim üyesi alımı yapılacak. İlana başvuruları şahsen kabul edeceğini duyuran İstanbul Teknik Üniversitesi, öğretim üyesi kadrolarına yapılacak eleman alımlarının dilekçe ile yapılmasını istiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, Elektrik Elektronik Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi, İnşaat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Maden Fakültesi, Makina Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, Enerji Enstitüsü ve Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'na öğretim üyeleri alınacak.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

İstanbul Teknik Üniversitesi 39 öğretim üyesinde aradığı şartları ilanda detaylı olarak belirtti. Adayların 657 sayılı Kanunun 48 maddesi, 2547 Sayılı Kanunun 23. 24. ve 26. maddeleri ile ilgili yönetmelik ve İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde (2018) belirtilen kriterleri taşıyor olmaları gerekirken her kadro için başvuru şartları değişiyor. Yazımızın devamında kadrolara göre aranan nitelikler ve istenen belgeler detaylı olarak belirtilmiştir.

Öğretim üyesi Alımı İlanı Detayları

İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ Rektörlüğü tarafından Resmi Gazete'de 4 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan akademik personel alımı ilan metni şöyle:


  İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden
 • Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 657 sayılı Kanunun 48 maddesi, 2547 Sayılı Kanunun 23. 24. ve 26. maddeleri ile ilgili yönetmelik ve İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde (2018) belirtilen kriterler uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır. Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular şahsen yapılacaktır.
Sizlerden istenen belgeleri eksiksiz tamamlayınız.

Profesör ve Doçent Kadrolarına Müracaat Edecek Adaylar

 • Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde çalıştırılmak üzere olup, yukarıda belirtilen Kanunlar ve Yönetmelik de belirtilen şartları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişleri, doçentlik belgesi, İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi Formunu (Dekan onaylı), başlıca araştırma eserlerini, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı Profesörlük için 6 takım, Doçentlik için 4 takım olarak Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir. Ekler CD veya taşınabilir bellek ile de teslim edilebilir.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar

 • Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına yukarıda belirtilen Kanunlar ve Yönetmelik de belirtilen şartları, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri, İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi Formunu (Dekan onaylı), özgeçmişleri, başlıca araştırma eserini, yayın listeleri, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı 4 takım olarak ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir. Ekler CD veya taşınabilir bellek ile de teslim edilebilir.
Yurt dışından alınmış diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.

Müracaat Edeceklerden İstenen Belgeler

 • İTÜ öğretim üyesi ilanına başvuru yapacak adayların başvurularını şeffaf kapaklı dosya içerisinde teslim etmelerini istemektedir. Öğretim üyesi başvurusu için istenen belgeler aşağıdaki gibidir:
 1. İlanın hangi tarihli Resmi Gazetede, hangi birim ve hangi unvan ve ilan edilen kadronun özelliklerinin belirtildiği hususları içeren dilekçe,
 2. Özgeçmiş ve Eserler Listesi,
 3. Doçentlik Belgesi örneği,
 4. İTÜ Akademik Personel Yükseltme ve Atama Bilgi Formu Yayın Puanlama Tablosu (Dekan onaylı),
 5. Bir A-4 kağıdına Başlıca eser/eserlerim başlığıyla yazılmış Başlıca eser bildirimi,
 6. 1 Adet fotoğraf,
 7. Yukarıda bahsedilen dilekçe ve eklerini içeren başvuru dosyasına ek olarak; Profesör kadrosu için 6, Doçent kadrosu için 4 Adet Yayın Paketi. ( Yayın paketleri kargoya verilecek şekilde paketlenmiş ya da klasör veya kutu içerisine konulmuş olarak hazırlanacaktır. Yayın paketinin yan taraflarına herhangi bir şey yazılmayacak sadece bir yüzüne Ad, Soyad ve birim yazılması yeterlidir.)

Alınacak Öğretim Üyesi Listesi

Fakülte/Anabilim Dalı Profesör (Adet/Derece) Doçent (Adet/Derece) Doktor (Adet/Derece) Niteliği
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği - - 1 / 4 Tıbbi Görünteleme ve Görüntü Kalitesi Değerlendirme alanlarında çalışmaları olmak.
Denizcilik Fakültesi / Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği - - 1 / 4 Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği lisans mezunu olup, gemilerde alternatif yakıt kullanımı konusunda çalışmaları olmak.
Elektrik-Elektronik Fakültesi / Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 1 / 1 1 / 4 1 / 4 PROFESÖR: Periyodik Yüklü Dalga Kılavuzları ve Yürüyen Dalga Kuvvetlendiricileri konularında çalışmaları olmak.
DOÇENT: Telsiz haberleşme sistemlerinde işbirlikli ve ağ kodlamalı çoklu erişim teknikleri alanında çalışmaları olmak.
DORTOR: Doğrusal olmayan optik sistemler ve karakterizasyon konularında çalışmaları olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi / Fizik Mühendisliği 2 / 1 - - PROFESÖR 1: Yoğun madde fiziği alanında nötron, x-ışını ve atomik mikroskop konularında çalışmaları olmak.
PROFESÖR 2: Organik elektronik, nanokristal-polimer etkileşmeleri ve floresan nanosensör konularında çalışmaları olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi / Moleküler Biyoloji ve Genetik 1 / 1 1 / 1 - PROFESÖR: Deneysel yapısal biyoloji, genomik-proteomik yaklaşımların kanser biyolojisine uygulanması, translasyonel tıp konularında çalışmalar yapmış olmak.
DOÇENT: Floresan mikroskobu yöntemleri kullanarak biyomoleküllerin dinamiklerinin incelenmesi konusunda çalışmaları olmak.
Gemi İnşaatı ve Deniz Bil. Fakültesi / Gemi İnşaatı ve Gemi Mak. Müh. - - 1 / 4 Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Programı Lisans Mezunu olup, Katmanlı Üretim Teknolojileri ile Hidroelastisite alanlarında çalışmaları olmak.
İnşaat Fakültesi / Geomatik Mühendisliği - - 1 / 5 Jeodezi ve Ölçme Teknikleri alanında doktora yapmış atmosferik modelleme konusunda çalışmaları olmak.
İşletme Fakültesi / Endüstri Mühendisliği 2 / 1 2 / 1 1 / 5 PROFESÖR1: Üretim hatlarının tasarımı ve acil durum tahliye benzetimi alanlarında çalışmaları olmak.
PROFESÖR2: Yalın üretim olgunluğu, enerji depolama alternatifleri, çevrimiçi alışveriş alanlarında çalışmaları olmak.
DOÇENT1: Ergonomi, kullanılabilirlik mühendisliği, teknoloji kabulü alanlarında çalışmaları olmak.
DOÇENT2: Nicel karar yöntemleri, grup karar verme teknikleri ve ulusal rekabetçilik alanlarında çalışmaları olmak.
DOKTOR: Yurtdışında doktora yapmış olup, medikal karar verme, markov karar süreçleri, sağlık sistemleri mühendisliği alanlarında çalışmaları olmak.
İşletme Fakültesi / İşletme Mühendisliği 2 / 1 - 1 / 5 PROFESÖR1: Yurtdışında doktora yapmış olup, sayısal yöntemler alanında çalışmaları olmak.
PROFESÖR2: Ulaştırma sistemlerinin modellenmesi ve yönetimi, lojistik yönetimi ve optimizasyonu, envanter planlama ve bakım yönetimi alanlarında çalışmaları olmak.
DOKTOR: Şirketler hukuku, şirketlerde kâr payı ve dağıtımı konularında çalışmaları olmak.
İşletme Fakültesi / Ekonomi - - 1 / 4 DOKTOR: Mekansal Ekonometri, Bayesyen Çıkarım ve Hipotez Testi alanlarında çalışmaları olmak.
Maden Fakültesi / Jeofizik Mühendisliği - - 1 / 5 DOKTOR: Elektrik-Elektromanyetik veya Gravite-Manyetik konularında doktora yapmış olup, doktora sonrasında çalışmaları olmak.
Maden Fakültesi / Jeoloji Mühendisliği - 1 / 1 1 / 5 DOÇENT: Mağmatik, Metamorfik Petroloji ve Endüstriyel Hammaddeler konularında çalışmaları olmak
DOKTOR: InSAR ve GPS yöntemleriyle Deprem modellemesi konusunda çalışmaları olmak.
Makina Fakültesi / Makina Mühendisliği - 1 / 1 1 / 5 DOÇENT: Nanogözenekli metal malzemelerin mekaniği konusunda çalışmaları olmak.
DOKTOR: Alumina Fiber ve partikül takviyeli Polimer Matrisli kompozitlerin kırılma davranışları ve hasar analizleri konusunda çalışmaları olmak.
Mimarlık Fakültesi / Mimarlık 1 / 1 1 / 1 1 / 4
2 / 5
PROFESÖR: Mimari tasarımda konut ve tipoloji alanında çalışmaları olmak.
DOÇENT: Yapı Fiziği ve Fiziksel Çevre Kontrolü alanlarında çalışmaları olmak.
DOKTOR1: Proje yapım yönetiminde BIM teknolojisi alanında çalışmaları olmak.
DOKTOR2: Mimari tasarımda malzeme ve bilişim teknolojileri kullanımı konusunda çalışmaları olmak.
DOKTOR3: Mimari tasarım alanında çalışmaları olmak.
Mimarlık Fakültesi / Peyzaj Mimarlığı - 1 / 1 - DOÇENT: Peyzaj Mimarlığı alanında ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödül almış olmak ve peyzaj mimarlığı kuramı ve tarihi konularında çalışıyor olmak.
Mimarlık Fakültesi / İç Mimarlık - 1 / 1 1 / 4 DOÇENT: İç Mimarlık tasarım ve uygulamaları olmak, çevresel psikoloji ve sergileme tasarımı konularında çalışmaları olmak, geçerli yasa, yönetmelik ve esaslar çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda ödüller almış olmak.
DOKTOR: İç mimari tasarım alanında çalışmalar yapmış olmak.
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi / Uçak Mühendisliği - 1 / 1 - DOÇENT: Hava Araçları Aeroakustiği konusunda çalışmaları olmak.
Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü / İklim ve Deniz Bilimleri - - 1 / 4 DOKTOR: İnsan kaynaklı emisyonların bölgesel hava kalitesine etkisinin meso-scale eulerian kimyasal taşınım modelleme sistemi ile analizlerini çalışmış olmak.
Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü / Evrim ve Ekosistem - - 1 / 4 DOKTOR: Doğa ve yer bilimleri alanlarında sistem dinamiği uygulamaları üzerine çalışmaları olmak.
Enerji Enstitüsü / Yenilenebilir Enerji 1 / 1 - - PROFESÖR: Mikro ve Nano Ölçekte Isıl Enerji Transferi ve Dönüşümü, Termofotovoltaik Enerji Harmanlama, Yüksek Isı Akılı Soğutma konularında bilimsel çalışma ve yayın yapmış olmak
Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı / Ses Eğitimi Anasanat Dalı - 1 / 1 - DOÇENT: Uzmanlık Alanı Ses Eğitimi olup Türk Müziği Alanında Ses Eğitimi çalışmaları bulunmak, Yükseköğretim Kurumlarında en az 7 yıl ders verme tecrübesi olmak.
İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi adaylarının başvuralarını şahsen yapmalarını istemektedir.
Özgeçmişinizi eksiksiz şekilde doldurmanız ve belirli aralıklarla güncellemeniz, deneyim, tecrübe ve yetkinliklerinize uygun iş fırsatları konusunda size daha kolay ulaşılmasını sağlayacaktır.

İş İlanı Kriterlerine Dikkat!

İlana başvurmadan önce aşağıda yer alan Aday Kriterleri ve Pozisyon Bilgileri'ni incelemeyi unutmayın. Aşağıda belirtilen kriter ve şartlara uygun olmayan başvurular, değerlendirme dışında bırakılabilir. kariyeristanbul.net olarak iş deneyimlerinize ve özgeçmişinize uygun ilanlara başvurmanızı tavsiye ederiz. Resmi gazete ilanını, gerekli evraklar listesini ve İTÜ akademik personel başvuru dilekçe örneğini aşağıdan indirebilirsiniz.

Aday Kriterleri
Tecrübe : Tecrübeli
Askerlik Durumu : Yapıldı, Tecilli ya da Muaf
Eğitim Seviyesi : Lisans(Mezun), Lisansüstü(Mezun)
Belge/Sertifika : Adaylardan İstenen Belgeler Yukarıda Belirtilmiştir.

Pozisyon Bilgileri
Şirket/Kurum : İstanbul Teknik Üniversitesi
Kategori Kamu İş İlanlarıAkademik Personel
Sektör Eğitim
Pozisyon Akademisyen
Çalışma Şekli : Tam Zamanlı/Sürekli
Personel Sayısı : 39
Pozisyon Seviyesi : Öğretim Üyesi
Özel İstihdam Türü : Yok (Herkes)
Çalışma Yeri : İstanbul Avrupa Yakası
İkamet Tercihi : İstanbul Avrupa Yakası, İstanbul Anadolu Yakası (Tüm İlçeler)
Yayınlanma Tarihi : 4 Aralık 2019
Güncelleme Tarihi : -
Son Başvuru Tarihi : 18 Aralık 2019
BİK İlan No : YOK735264

Başvuru için geriye kalan süre

İş İlanlarına Nasıl Başvurulur?

  1. İlan şartnamesini detaylı incelemek için yukarıdaki BU İLANI DETAYLI İNCELE butonuna tıklayın.
  2. Özgeçmişiniz şartnamedeki şartlara uygunsa yukarıdaki BAŞVURU DİLEKÇE FORMUNU İNDİR butonu tıklayın.
  3. Başvuru dilekçe formunu doldurun.
  4. Yukarıda ilan metninde istenen belgeleri tamamlayın.
  5. Başvuru dilekçenizi ve belgelerinizi ilgili kuruma teslim edin.
Yaşadığın şehrin iş ilanını uzakta arama.. İstanbul iş ilanları için doğru adres kariyeristanbul.net! Kamu İlanları, İşkur İlanları, Banka İlanları, Belediye İlanları, Özel Sektör İlanları ve daha fazlası kariyeristanbul'da!

Akademik Kadro Nedir?

 • Akademik personel, üniversitelerdeki herhangi bir bölümde akademik unvana sahip eğitim veren kişilere verilen isimdir. Akademik kademeleri doğrultusunda araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlara sahiptirler.
 • Akademisyen, üniversiteler ve yüksek öğrenim kurumlarında öğretim ve araştırma yapan, özgün araştırmalar hazırlayan kişilere verilen genel mesleki unvandır.
 • Öğretim elemanları kadrosu, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, eğitim-öğretim planlamacısı, okutman, uzman ve çeviricilerden oluşur.
 • Öğretim üyeleri kadrosu, yardımcı doçent, doçent, profesörlerden oluşur.
Aşağıdaki sosyal medya paylaşım butonları ile ilanları paylaşabilirsiniz. Görüş, öneri ve sorularınız için yorum yapabilirsiniz.

Yorum Gönder

0 Yorumlar