Eximbank BT uzman yardımcısı iş ilanı

Türk Eximbank, 15 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak. Eximbank iş başvurusu nasıl yapılır? Detaylar kariyeristanbul.net'te!

Türk Eximbank, KPSS ile 15 alacak. Eximbank iş başvurusu yapacak adayların 2018-2019 KPSS'den Yazılım ve İş Geliştirme ya da Teknolojik Altyapı alanlarından birinden en az 70 puan almış olması gerekiyor. Adaylarda aranan diğer uzmanlık ve nitelikler neler? BT Uzman Yardımcısı'nın görev tanımı nedir? Banka iş ilanları hakkında tüm detaylar kariyeristanbul.net'te!

BT Uzman Yardımcısı İş İlanı Detayları

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş (Türk Eximbank), sözlü sınav ile 15 BT Uzman Yardımcısı alacak. İlana başvuracak adayların üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun, 2018-2019 KPSSP-1 veya KPSSP-3 puan türünden en az 70 puan almış olması gerekiyor. Ayrıca adayların iyi derecede İngilizce bilmesi isteniyor. Eximbank personel alımı hakkında diğer detaylar için aşağıdaki Genel Nitelikler ve İş Tanımı'nı inceleyiniz.

Genel Şartlar

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Yazılım ve İş Geliştirme alanı için, En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak, veya yukarıdaki bölümlere denkliği yetkili makamca onaylanan yabancı okullardan mezun olmak,
 • Teknolojik Altyapı alanı için, En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak, veya yukarıdaki bölümlere denkliği yetkili makamca onaylanan yabancı okullardan mezun olmak,
 • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018-2019 yıllarında gerçekleştirilen A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS); Yazılım ve İş Geliştirme alanında, KPSSP-1 puan türünden en az 70 puan almak, Teknolojik Altyapı alanında, KPSSP-3 puan türünden en az 70 puan almak,
 • İyi derecede İngilizce bilmek; 16/03/2018 tarihinden itibaren girilen Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/İngilizce)’ndan veya Elektronik Yabancı Dil Sınavı’ndan (E-YDS/İngilizce) en az 70 puan veya puan ve dil yeterliği bakımından eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından onaylanan; CPE, CAE, TOEFL IBT, PTE Akademik sınavlarından birinden eşdeğer puan almış olmak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik çağına gelmemiş veya hizmetini fiilen tamamlamış veya bedelli veya muaf veya sınav tarihi itibarıyla en az 1 yıl erteletmiş (En erken tecil tarihi 20 Nisan 2021) veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Bankacılık Kanunu’na göre imza yetkisi geçici de olsa kaldırılmamış veya bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı bulunmamak,
 • Diğer resmi kurum ve teşekküllere mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak,
 • Sınavın yapıldığı yılın (2020) Ocak ayının ilk günü itibarıyla 35 yaşını aşmamış olmak,
 • Bankamızın daha önceki dönemlerde açmış olduğu Uzman Yardımcılığı giriş sınavlarında, sözlü sınav aşamasında elenmemiş olmak,
 • "BT Uzman Yardımcısı" alımı yapılacaktır.
Giriş Sınavı Şartlarını taşıyan tüm adaylar puan sıralaması yapılmadan sözlü sınava alınacaktır.

İş Tanımı

 • Türk Eximbank'ta görevlendirilmek üzere, sınav ile BT Uzman Yardımcıları alınacaktır.

BT Uzman Yardımcılığı Sınavı Başvurusu Nasıl Yapılır?

BT Uzman Yardımcılığı Sınavı için başvurular, 16 Mart 2020 tarihinden 3 Nisan 2020 tarihi saat 17.00’a kadar Türk Eximbank internet sayfası üzerinden 2020 BT Uzman Yardımcılığı Sınav Başvuru Formu doldurularak yapılacaktır. Posta yolu ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru şartlarını taşımayanlar sınava kabul edilmezler. Başvuru Formu doldurulurken gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların ve daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz.

Adaylar Eximbank BT Uzman Yardımcılığı sınavının; Yazılım ve İş Geliştirme ya da Teknolojik Altyapı alanlarından yalnızca birene başvurabilirler.

Eximbank Sözlü Sınavı Nasıl Yapılacak?

BT Uzman Yardımcılığı Sınavı sözlü olarak gerçekleştirilecektir. Sözlü sınav; Yazılım ve İş Geliştirme ve Teknolojik Altyapı olmak üzere 2 (iki) farklı alanda yapılacaktır. Sözlü sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek, sözlü sınav notu ve ilgili KPSS puanının ortalamasına göre ağırlıklandırılarak adayın nihai başarı puanı belirlenecek ve en yüksekten en düşüğe doğru sıralama yapılacaktır. Sınav sonuçlarında; KPSS puanı ağırlığı %60, sözlü sınav ağırlığı %40'tır.

Eximbank Sözlü Sınav Tarihi ve Yeri

Sözlü Sınav, 13-17 Nisan 2020 tarihleri arasında “Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No: 19 34768 Ümraniye/İSTANBUL (Türk Eximbank Genel Müdürlük Binası)” adresinde oturumlar halinde gerçekleştirilecektir. Sözlü sınava katılacak adayların isimleri, 6 Nisan-10 Nisan 2020 tarihleri arasında Banka internet sayfasında ilan edilecektir.

Sınavla ilgili her türlü bilgi, Bankanın internet sayfası www.eximbank.gov.tr ve sinav@eximbank.gov.tr e-posta adresi aracılığıyla edinilebilir.

Aday Kriterleri ve Pozisyon Bilgileri Neler?

www.kariyer.ibb.istanbul BT Uzman Yardımcısı iş ilanına başvurmadan önce aşağıda yer alan Aday Kriterleri ve Pozisyon Bilgileri'ni detaylı olarak inceleyin. kariyer istanbul net olarak her zaman kendi iş tecrübelerinize ve özgeçmişinize uygun na başvurmanızı öneririz. İlana başvurmak için aşağıdaki BU İLANA BAŞVUR butonuna tıklayın.

Aday Kriterleri
Tecrübe : Tecrübeli, Tecrübesiz
Askerlik Durumu : Yapıldı, Muaf, Tecilli (En az 1 yıl)
Eğitim Seviyesi : Lisans(Mezun)
Bölüm : Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Belge/Sertifika : KPSSP-1 ve KPSS-P3 (En az 70 puan), YDS veya E-YDS İngilizce (En az 70 puan)

Pozisyon Bilgileri
Kurum/Şirket : Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. / Türk Eximbank
Kategori
Sektör/Departman
Pozisyon :
Çalışma Şekli : Tam Zamanlı/Sürekli
Personel Sayısı : 15
Pozisyon Seviyesi : Uzman
Özel İstihdam Türü : Yok (Herkes)
Çalışma Yeri : Ümraniye / İstanbul
İkamet Tercihi
Yayınlanma Tarihi : 16 Mart 2020
Güncelleme Tarihi : -
Son Başvuru Tarihi : 3 Nisan 2020
Maaş : -
İlan No : -
Şikayet et

İletişim Bilgileri
Telefon : +90 216 666 59 09/07
E-Posta : isealim@eximbank.gov.tr
Görüşme Adresi : Saray Mh. Ahmet Tevfik İleri Cd. No:19, Ümraniye / İstanbul

Başvuru için geriye kalan süre

Yorum Gönder

0 Yorumlar