Özel Güvenlik nedir? Görev ve yetkileri neler?

Özel güvenlik görevlisine ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Peki kimler özel güvenlik personeli olabilir? ÖGG yetki ve görevleri nelerdir?

Şehirler büyüdükçe ve nüfus arttıkça insanların ve kurumların güvenlik ihtiyacı da artmaktadır. Dolayısıyla 'Özel Güvenlik Görevlisi'ne (ÖGG) ihtiyaç her geçen gün artıyor. Peki kimler özel güvenlik personeli olabilir? ÖGG yetki ve görevleri nelerdir? Herkes özel güvenlik görevlisi olabilir mi? Özel Güvenlik Görevlisi pozisyonuyla ilgili tüm detaylar yazımızın devamında..

Ülkemizde yaklaşık 1500 Özel Güvenlik Şirketi, yaklaşık 500 Özel Güvenlik Eğitim Kurumu bulunmakla beraber 1,5 milyonu aşkın kişide Özel Güvenlik Kimlik Kartı bulunmaktadır. Şu an yaklaşık 300 bin özel güvenlik personeli aktif olarak çalışmaktadır. Özel Güvenlik Kimlik Kartı sahibi sayısı artmakla birlikte, özel güvenlik görevlisine olan talep de artmaktadır. Peki özel güvenlik görevlisinin meslek tanımı nedir?

Özel Güvenlik Tanımı Nedir?

Kişileri, kurumları, yapıları ya da değerli varlıkları koruma işi yapan, asayişe destek olan ve mal güvenliğini sağlayan kişilere Özel Güvenlik Görevlisi denir.

ÖGG Yetki ve Görevleri Nelerdir?

Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile belirlenmiştir. Buna göre, ÖGG yetki ve görevleri şunlardır:

  1. Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.
  2. Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.
  3. Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ıncı maddesine göre yakalama.
  4. Görev alanında, haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama.
  5. Yangın, deprem gibi tabiî afet durumlarında veimdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme.
  6. Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerinüstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenliksistemlerinden geçirme.
  7. Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suçteşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma.
  8. Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma.
  9. Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut birtehlikeden korunması amacıyla yakalama.
  10. Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemesi Kanununun 168 inci maddesine göre yakalama.
  11. Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 24 ve 25 inci maddelerine göre zor kullanma

Kimler ÖGG Olabilir/Olamaz?

Özel Güvenlik Kimlik Kartı'na sahip olanların sayısı 1,5 milyonu aşsa da herkes özel güvenlik görevlisi olamaz. Özel güvenlik personeli olmanın şartları kanunlarla belirlenmiştir.

Kimler Özel Güvenlik Görevlisi Olabilir?

Öncelikle ÖGG olabilmek için sabıka kaydınız olmaması gerekir. Silahsız güvenlik görevlisi başvurusu için 8 yıllık ilköğretim veya eski sistemle ortaokul mezunu olmanız ve 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekir. Silahlı güvenlik görevlisi olabilmek için ise 21 yaşını doldurmuş ve en az lise mezunu olmanız gerekir.

Kimler Özel Güvenlik Görevlisi Olamaz?

5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu’nun 10. maddesi gereğince özel güvenlik görevlisi olmak isteyenlerin sahip olması gerekenler belirtilmiştir. Aşağıdaki maddelerdeki kriterlerden birine sahipseniz Özel Güvenlik Görevlisi olamazsınız.

 • T.C. vatandaşı olmayanlar,
 • Akıl sağlığı yerinde olmayanlar,
 • Özel güvenlik temel eğitimi almamış ve özel güvenlik sınavlarında başarılı olamamış olanlar,
 • Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alanlar,
 • Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olanlar,
 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkum olanlar,
 • Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkum olanlar,
 • Güvenlik soruşturması olumlu olmayanlar,
 • Haklarında valilikçe yapılan arşiv araştırması sonucu olumlu olmayanlar.

Özel Güvenlik Görevlisi Nasıl Olunur?

Öncelikle Özel Güvenlik Görevlisi olma şartlarını taşımanız gerekir. Ardından özel güvenlik sertifikası vermeye yetkili kurumlardan silahlı ya da silahsız eğitim almalısınız. Bu eğitimi tamamladıktan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ÖGG sınavını başarıyla geçmeniz gerekiyor. ÖGG Sınav Takvimi için bağlantıya tıklayın.

Özel Güvenlik Eğitimi Konuları Neler?

Ülkemizde pek çok kurum özel güvenlik görevlisi eğitimi verir. Güvenlik görevlisi olabilmek için aşağıdaki eğitimleri almanız gerekir:

 • Silahlı atış eğitimi,
 • Güvenlik hukuku ve kişi hakları eğitimi,
 • Etkili iletişim eğitimi,
 • İlk yardım eğitimi,
 • Kişi koruma eğitimi,
 • Kolluk görevlileriyle iletişim eğitimi.

Özel Güvenlik Eğitimi Ne Kadar Sürer?

Özel Güvenlik kurslarının eğitim takvimi saat üzerinden hesaplanır. Kursa katılanlara günde en fazla 8 saat eğitim verilebilmektedir ve haftada bir gün tatil verilmesi gerekmektedir. Örneğin 120 saatlik eğitim programı olan Temel Silahlı Eğitim, 15 gün kurs ve (2 hafta sürdüğü için) 2 gün tatil olmak üzere en az 17 gün sürmektedir. Eğitim kurumu, kursu daha da uzatabilir ve 2 günden fazla tatil günü de ekleyebilir. Aşağıda eğitim saatleri belirtilmiştir:

 • Temel Silahlı Eğitim: 120 Saat (En az 17 gün)
 • Temel Silahsız Eğitim: 100 Saat (En az 14 gün)
 • Silahsızdan Silahlıya Geçme Eğitimi: 20 Saat (En az 3 gün)
 • Silahlı Yenileme Eğitimi: 60 Saat (En az 9 gün)
 • Silahsız Yenileme Eğitimi: 50 Saat (En az 8 gün)

Özel Güvenlik Görevlisi İş Olanakları Neler?

Özel güvenlik personellerinin çalışma alanları oldukça geniştir. Özel güvenlik görevlileri hastanelerde, konser, tiyatro, gösteri gibi etkinliklerde, okullarda, belediyelerde, bankalarda, özel sitelerde, fabrikalarda, metrolarda, havaalanlarında, otogarlarda çalışabilirler. Güvenlik ihtiyacının olduğu her yerde ve alanda özel güvenlik personeline ihtiyaç vardır. Dolayısıyla ÖGG ihtiyacı da çok fazladır.

Özel Güvenlik Görevlisi İş İlanları İçin Tıklayın!

Yorum Gönder

0 Yorumlar