Cerrahpaşa kura ile 20 temizlik elemanı alacak

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa kura ile 20 temizlik elemanı alımı yapacak. İlana nasıl başvurulur? Detaylar kariyeristanbul.net'te!

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa kura ile 20 temizlik elemanı alımı yapacak. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa daimi işçi alımı ilanı şartnamesi nedir? Adaylarda aranan nitelikler neler? İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'nın adaylardan istediği belgeler neler? Daimi temizlik işçisi alımı ilanına nasıl başvurulur? İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 20 temizlik personeli alımı ile ilgili tüm detaylar kariyeristanbul.net'te!

Temizlik Personeli Alımı İş İlanı Bilgileri

20 daimi temizlik personeli alımı ilanı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü tarafından Resmi Gazete'de 13 Ocak 2020 tarihinde duyuruldu. İlana göre KPSS puan türünden 60 ve üzeri alan, en az ortaöğretim mezunu 20 temizlik personeli alımı yapılacak. İlana başvuruları İŞKUR e-şube üzerinden kabul kabul edeceğini duyuran İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, başvurusu kabul edilen ve noter kurasına kabul edilecek adaylarla ilgili sonuçları 21 Ocak 2020 tarihinde açıklayacak.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa daimi işçi olarak kadrosuna dahil edeceği temizlik personellerini KPSS puanına göre alacak. Başvuru yapacak adayların öncelikle 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen kriterleri taşıması gerekiyor. Diğer detayları aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz.

Unvanı Kişi Sayısı Başvuru Şartları
Temizlik Personeli 20 En az ortaöğretim (lise) mezunu olmak, 35 yaşından gün almamış olmak, KPSS'den en az 60 puan almış olmak.

Cerrahpaşa Daimi İşçi Alımı İlanı Detayları

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü tarafından Resmi Gazete'de 13 Ocak 2020 tarihinde yayınlanan daimi işçi alımı ilan metni şöyle:


A. Genel Hususlar

 1. Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.
 2. Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.
 3. Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki işçi taleplerine, durumu talep şartlarına uyan ve talebin yayımlandığı anda geçerli olan ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir. Aynı eğitim düzeylerindeki engelli, eski hükümlü ve/veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi taleplerine başvurularda ise bir puan barajı aranmayacak olup bu kişilerin EKPSS/KPSS’ye girmiş olmaları yeterlidir. Ancak, kariyer meslek taleplerine başvuru yapacak engellilerden ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir.
 4. EKPSS’ye tabi engelli işçi taleplerine başvuru yapacak adaylar, hangi yılın puanını kullanarak başvuru yapacaklarını başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.
 5. Taleplere başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.
 6. KPSS/EKPSS’ye tabi işçi taleplerine müracaat eden iş arayanların puan üstünlüğüne ve öncelikli adayların ise en eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle öncelik belge tarihlerine göre açık iş sayısının dört katını, kariyer mesleklerde ise açık iş sayısının beş katını geçmeyecek şekilde oluşturulan nihai listeler sınav yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.
 7. Kuraya tabi taleplere başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.
 8. İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.
 9. Taleplere başvuru yaparak listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz edeceklerdir. Belge teslim tarihi ve yeri, işgücü ilanında ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinden adaylara duyurulacaktır. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilecektir.
 10. Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 11. Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.
 12. Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır.İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır.İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılır.
 13. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.
Sizlerden istenen belgeleri eksiksiz tamamlayınız.

B. Özel Hususlar

 1. Türk vatandaşı olma,
 2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
 3. İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak,

 4. Türk Ceza Kanunun 53. madesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
 6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuata uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir,
 7. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan sınav sürecinin her aşamasında red edilecektir.
 8. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe madde 16 'ya göre '' Kamu kurum ve kuruluşlara işe yerleştirilecek kişileri ; Kurum tarafından gönderilen listedeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirlenir. Ancak temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır.'' denildiğinden sözlü sınav sonucunda başarılı olmak,
 9. Diğer hususlarda ilgili mevzuat / yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

Kura Tarihi ve Yeri

 1. Noter kurasına katılacak olanların isim listesi 21/01/2020 günü (http://istanbulc.edu.tr ile http://personel.istanbulc.edu.tr) internet adresinde DUYURULAR kısmında yayınlanacaktır.
 2. Noter huzurunda kura çekimi 23/01/2020 Perşembe günü saat 10:30 da İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi kapalı spor salonunda (Üniversite Mah. Bağlariçi Cad No:7 Avcılar-İstanbul)yapılacaktır.
 3. Noter kurası sonucu mülakat sınavına katılmaya hak kazanan asil ve yedeklerin listesi Üniversitemiz (http://istanbulc.edu.tr ile http://personel.istanbulc.edu.tr) internet adresinde DUYURULAR kısmında yayınlanacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 4. Kura sonucu mülakat sınavına katılacak adayların İŞKUR sisteminde kayıtlı telefon numaralarına ayrıca SMS gönderilecektir.
 5. İstekli adaylar kura çekimini izleyebilecektir. Ancak kura çekimini izlemek isteyen aday sayısının salon kapasitesinden fazla olması durumunda salon kapastesinin elverdiği oranda aday kura çekim salonuna alınacaktır.

Sözlü Sınav İşlemleri

 1. Kura çekimi sonucu ilgili noter tarafından gönderilen listeler ile sözlü sınav yeri ve tarihi Üniversitemiz kurumsal internet sayfasından (http://istanbulc.edu.tr ile http://personel.istanbulc.edu.tr) takip edilebilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 2. Sınav kurulunca, açık işçi sayısı kadar asil, yeterli sayıda yedek aday belirlenir. İşe başlamayanlar ile 60 gün içerisinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasından başlayarak yerleştirme yapılır.
 3. Asil ve yedek üyeler Üniversitemiz internet sayfasından (http://istanbulc.edu.tr ile http://personel.istanbulc.edu.tr) ilan edilecektir.
 4. Uygulamalı sınav yapılması gereken durumlarda esas ve usuller sınav kurulunca belirlenir.

Göreve Başlama İŞlemleri

 • Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Atamaya Yetkili Amirin Olur işlemleri sonucunda belirtilecek tarihte göreve başlayacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 1. Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
 2. 2 Adet Vesikalık fotoğraf
 3. Adli Sicil Belgesi
 4. SGK’dan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığını almadığını gösterir belge
 5. Askerlik durum belgesi(e-devlet çıktısı kabul edilir)
 6. ploma/Mezuniyet Belgesi aslı ve fotokopisi( lise, önlisans veya lisans)
İş ilanına başvurular sadece İŞKUR e-şube üzerinden yapılacaktır.
Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir
Kamu personelleri, memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçi olarak sınıflandırılır. Ayrıca A, B ve C olarak adlandıralan 3 farklı kadro vardır. A ve B kadrolarına girebilmek için lisans mezunu, C grubu kadrolara girebilmek için ise en az lise mezunu olmanız gerekir. Hangi kadro grubu olursa olsun kamu personeli olabilmek için mezuniyet seviyenize göre iki yılda bir açılan KPSS sınavına girmeniz gerekir.

Daimi İşçi İlanı Kriterleri

İlana başvurmadan önce ilan metnini dikkatlice okuyun, aşağıda yer alan Aday Kriterleri ve Pozisyon Bilgileri'ni incelemeyi unutmayın. Aşağıda belirtilen kriter ve şartlara uygun olmayan başvurular, değerlendirme dışında bırakılabilir. kariyeristanbul.net olarak iş deneyimlerinize ve özgeçmişinize uygun ilanlara başvurmanızı tavsiye ederiz.

Aday Kriterleri
Tecrübe : Tecrübeli ya da Tecrübesiz
Askerlik Durumu : Yapıldı, Tecilli ya da Muaf
Eğitim Seviyesi : En Az Lise(Mezun)
Belge/Sertifika : Adaylardan İstenen Belgeler Yukarıda Belirtilmiştir.

Pozisyon Bilgileri
Şirket/Kurum : İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
Kategori Kamu İş İlanlarıDaimi İşçi İlanları
Sektör Akademik
Pozisyon Temizlik Personeli
Çalışma Şekli : Tam Zamanlı/Daimi
Personel Sayısı : 20
Pozisyon Seviyesi : Eleman
Özel İstihdam Türü : Yok (Herkes)
Çalışma Yeri : İstanbul Avrupa Yakası (Fatih)
İkamet Tercihi : İstanbul Avrupa Yakası (Tüm İlçeler), İstanbul Anadolu Yakası (Tüm İlçeler)
Yayınlanma Tarihi : 13 Ocak 2020
Güncelleme Tarihi : -
Son Başvuru Tarihi : 17 Ocak 2020
İŞKUR İlan No : 00005352065
Başvuru için geriye kalan süre

Bu İlana Nasıl Başvurulur?

  1. İlan şartnamesini detaylı incelemek için yukarıdaki BU İLANI DETAYLI İNCELE butonuna tıklayın.
  2. Özgeçmişiniz şartnamedeki şartlara uygunsa yukarıdaki BU İLANA BAŞVUR butonu tıklayın. İŞKUR ilan sayfasına yönlendirileceksiniz.
  3. İş ilanına başvurmak için ilanın üstündeki GİRİŞ ekranından e-Devlet İle Giriş butonuna tıklayın.
  4. Açılan pencerede T.C. Kimlik No ve e-Devlet Şifrenizi yazıp SİSTEME GİRİŞ YAP butonuna tıklayın.
  5. Giriş yaptıktan sonra ilanın altındaki BAŞVUR butonuna tıklayın.
  6. Tebrikler! İş başvurunuzu gerçekleştirdiniz.
Yaşadığın şehrin iş ilanını uzakta arama.. İstanbul iş ilanları için doğru adres kariyeristanbul.net! Kamu İlanları, İşkur İlanları, Banka İlanları, Belediye İlanları, Özel Sektör İlanları ve daha fazlası kariyeristanbul'da!

İlan Başvurusu İle İlgili Önemli Notlar

Kamu daimi işçi alımlarında kurumun açıkladığı kriterlere ve devlet kurumlarında çalışabilmek için açıklanan niteliklere uygun bir özgeçmişe sahip olmalısınız. Aksi halde başvurularınız geçersiz kabul edilir. Aşağıda başvuru yaparken dikkat etmeniz gerekenler ve kamuda daimi işçinin statüsü ile ilgili bilgileri inceleyiniz.

Başvuru Yaparken Dikkat Etmeniz Gerekenler Nelerdir?

 • İlan başvuru sürelerini kaçırmayın. Başvuru süresi bittiğinde başvurunuz kabul edilmez.
 • Başvurunuzu kurumun istediği şekilde yapmalısınız. Aksi durumda başvurunuz geçerli sayılmaz.
 • İlan metninde istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayın. Başvuru yaptıktan sonra belge ekleyemezsiniz, dolayısıyla başvurunuz kabul olmaz.

Daimi İşçi Kimdir? 4/D Kadrosu Nedir?

Kamu kurumlarında daimi işçiler 4/D kadrosuna tabidir. 4/D kadro denmesinin sebebiy, 657 sayılı Kanunun “İstihdam Şekilleri” başlıklı 4’ncü maddesinin (d) bendinde daimi işçilerin statüsünün açıklanmasındandır. 657 sayılı Kanunun 4/D bendine göre bu işçiler, belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan daimi (sürekli) işçiler ve belirli süreli iş sözleşmesiyle 6 aya kadar çalışan mevsimlik işçilerdir. 4/d kapsamında çalışan işçiler, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabidir. Bu işçiler hakkında 657 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz.

Daimi İşçinin Kadro Garantisi Nedir?

4/D işçiler ya da daimi işçilerin kadro garantisi olduğu söylenebilir. Sürekli işçiler, ilgili yasa ve işyeri kurallarına uyduğu müddetçe emekli olacağı tarihe kadar çalışmasında bir engel yoktur. Ancak sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymama, gözaltı, tutukluluk vb. sebeplerle işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi mümkündür.

4/D işçileri, 657 sayılı Kanununa değil, 4857 sayılı İş Kanununa tabi olduğu için maaş ve özlük açısından toplu iş sözleşmesi, ilave tediye ödemeleri gibi bazı özel haklara sahiptir.
Aşağıdaki sosyal medya paylaşım butonları ile ilanları paylaşabilirsiniz. Görüş, öneri ve sorularınız için yorum yapabilirsiniz.

Yorum Gönder

0 Yorumlar