İstanbul Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak

İstanbul Üniversitesi 9 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu. İstanbul Üniversitesi iş başvuru kriterleri neler? Detaylar kariyeristanbul.net'te!

İstanbul Üniversitesi 9 öğretim üyesi alımı yapacak. Hangi fakültelere hangi unvanlarda alım yapılacak? İstanbul Üniversitesi akademik personel alımı ilanı koşulları neler? İstanbul Üniversitesi'nin adaylarda aradığı uzmanlıklar neler? Öğretim üyesi başvurusu yapacak adaylardan istenen belgeler neler? Akademik personel alımı ilanına nasıl başvurulur? İstanbul Üniversitesi personel alımı ile ilgili detaylar ve başvuru dilekçesi yazımızda..

Öğretim Üyesi İş İlanı Bilgileri

Öğretim üyesi alım ilanı, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Resmi Gazete'de 3 Aralık 2019 tarihinde duyuruldu. İlana göre 4 profesör, 1 doçent ve 4 doktor öğretim üyesi alımı yapılacak. İlana başvuruları şahsen kabul edeceğini duyuran İstanbul Üniversitesi, öğretim üyesi kadrolarına yapılacak eleman alımlarının dilekçe ile yapılmasını istiyor. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü'ne öğretim üyeleri alınacak.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

İstanbul Üniversitesi 9 öğretim üyesinde aradığı şartları ilanda detaylı olarak belirtti. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki tüm şartları taşıyor olmaları gerekirken her kadro için başvuru şartları değişiyor. Aşağıda kadrolara göre aranan nitelikler ve istenen belgeler detaylı olarak belirtilmiştir.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne Paleoantropoloji Anabilim Dalı için 1 profesör, 1 doktor, Genel Dilbilimi için 1 doçent, Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı için 1 doktor öğretim üyesi alacak.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı için 'doğrusal olmayan gecikmeli sistemlerin dinamik analizi' alanında bilimsel çalışmalar yapmış 1 doktor öğretim üyesi alımı yapacak.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı için 1 profesör alımı yapacakken, İletişim Fakültesi Genel Gazetecilik Anabilim Dalı için de 'kültür diplomasisi ve propaganda' alanında bilimsel çalışmalar yapmış 1 profesör alacak.

İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancak Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Genetik Anabilim Dalı için 1 profesör, Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Ulaştırma Anabilim Dalı'na da kablosuz ağlarda yük dengeleme düşük güç geniş alan ağları alanında bilimsel çalışmalar yapmış 1 doktor öğretim üyesi alacağını ilan etti. Böylece toplam 9 öğretim üyesi İstanbul Üniversitesi kadrosuna dahil olacak. İlan şartnamesi ve İstanbul Üniversitesi başvuru dilekçesini aşağıda bulabilirsiniz.

Öğretim üyesi Alımı İlanı Detayları

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Resmi Gazete'de 3 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan akademik personel alımı ilan metni şöyle:


  İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden
 • Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına eleman alınacaktır.
Sizlerden istenen belgeleri eksiksiz tamamlayınız.

Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar

 • Özgeçmişlerini, Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini PDF formatında (imzalı), Doçentlik Belgelerini, Yayın Listelerini, Bilimsel Yayınlarını (Başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler) kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dökümanı, eğitim öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerden İstenen Belgeler

 1. Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini,
 2. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için olacak),
 3. 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı),
 4. Adli Sicil Kaydı,
 5. Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),
 6. 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),
 7. Kimlik Fotokopisi
 8. Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri eserden ayrıca yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar

 • Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerini, Yayın Listelerini ile Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerden İstenen Belgeler

 1. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için olacak),
 2. 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı),
 3. Adli Sicil Kaydı,
 4. Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),
 5. 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),
 6. Kimlik Fotokopisi ayrıca yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar

 • Özgeçmişlerini, Kadroya Başvuru Dilekçelerini, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı), Adli Sicil Kaydı, Doktora Belgesini, Yayın Listelerini, Bilimsel Çalışma ve yayınları kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruyla İlgili Önemli Notlar

 1. İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
 2. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
 3. Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
 4. İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
 5. Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birimlere yapılacaktır.
 6. İlanın Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15. gündür.
 7. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.
 8. Kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sitesinde yer alan İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tablolarını eklemeleri gerekmektedir.
 9. 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca (2547 Sayılı Kanunun 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.) belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
 10. Profesör ve/veya Doçent kadrolarına başvuran adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş olanlar, başvuru işlemlerinden sonra Personel Daire Başkanlığı’nın sayfasında yer alan Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi’ni doldurarak Personel Daire Başkanlığı Doçentlik Birimine iletmeleri gerekmektedir.

Alınacak Öğretim Üyesi Listesi

Anabilim Dalı Unvanı Adedi Açıklama
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Paleoantropoloji Profesör 1 -
Paleoantropoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 -
Genel Dilbilimi Doçent 1 -
Fransız Dili ve Edebiyatı Doktor Öğretim Üyesi 1 -
FEN FAKÜLTESİ
Uygulamalı Matematik Doktor Öğretim Üyesi 1 Doğrusal olmayan Gecikmeli Sistemlerin Dinamik Analizi alanında Bilimsel Çalışmalar Yapmış olmak.
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Genel Gazetecilik Profesör 1 Kültür Diplomasisi ve Propaganda alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
AZİZ SANCAR DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
Genetik Profesör 1 -
ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK FAKÜLTESİ
Ulaştırma Doktor Öğretim Üyesi 1 Kablosuz ağlarda yük dengelemeve düşük güç geniş alan ağları alanında (LPWN) bilimsel çalışmalar yapmışolmak.
İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi adaylarının başvuralarını şahsen yapmalarını istemektedir.
Özgeçmişinizi eksiksiz şekilde doldurmanız ve belirli aralıklarla güncellemeniz, deneyim, tecrübe ve yetkinliklerinize uygun iş fırsatları konusunda size daha kolay ulaşılmasını sağlayacaktır.

İş İlanı Kriterlerine Dikkat!

İlana başvurmadan önce aşağıda yer alan Aday Kriterleri ve Pozisyon Bilgileri'ni incelemeyi unutmayın. Aşağıda belirtilen kriter ve şartlara uygun olmayan başvurular, değerlendirme dışında bırakılabilir. kariyeristanbul.net olarak iş deneyimlerinize ve özgeçmişinize uygun ilanlara başvurmanızı tavsiye ederiz.

Aday Kriterleri
Tecrübe : Tecrübeli
Askerlik Durumu : Yapıldı, Tecilli ya da Muaf
Eğitim Seviyesi : Lisans(Mezun), Lisansüstü(Mezun)
Belge/Sertifika : Adaylardan İstenen Belgeler Yukarıda Belirtilmiştir.

Pozisyon Bilgileri
Şirket/Kurum : İstanbul Üniversitesi
Kategori Kamu İş İlanlarıAkademik Personel
Sektör Eğitim
Pozisyon Akademisyen
Çalışma Şekli : Tam Zamanlı/Sürekli
Personel Sayısı : 9
Pozisyon Seviyesi : Öğretim Üyesi
Özel İstihdam Türü : Yok (Herkes)
Çalışma Yeri : İstanbul Avrupa Yakası (Fatih)
İkamet Tercihi : İstanbul Avrupa Yakası, İstanbul Anadolu Yakası (Tüm İlçeler)
Yayınlanma Tarihi : 3 Aralık 2019
Güncelleme Tarihi : -
Son Başvuru Tarihi : 17 Aralık 2019
BİK İlan No : YOK734597

Başvuru için geriye kalan süre

İş İlanlarına Nasıl Başvurulur?

  1. İlan şartnamesini detaylı incelemek için yukarıdaki BU İLANI DETAYLI İNCELE butonuna tıklayın.
  2. Özgeçmişiniz şartnamedeki şartlara uygunsa yukarıdaki BAŞVURU DİLEKÇE FORMUNU İNDİR butonu tıklayın.
  3. Başvuru dilekçe formunu doldurun.
  4. Yukarıda ilan metninde istenen belgeleri tamamlayın.
  5. Başvuru dilekçenizi ve belgelerinizi ilgili kuruma teslim edin.
Yaşadığın şehrin iş ilanını uzakta arama.. İstanbul iş ilanları için doğru adres kariyeristanbul.net! Kamu İlanları, İşkur İlanları, Banka İlanları, Belediye İlanları, Özel Sektör İlanları ve daha fazlası kariyeristanbul'da!

Akademik Kadro Nedir?

 • Akademik personel, üniversitelerdeki herhangi bir bölümde akademik unvana sahip eğitim veren kişilere verilen isimdir. Akademik kademeleri doğrultusunda araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlara sahiptirler.
 • Akademisyen, üniversiteler ve yüksek öğrenim kurumlarında öğretim ve araştırma yapan, özgün araştırmalar hazırlayan kişilere verilen genel mesleki unvandır.
 • Öğretim elemanları kadrosu, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, eğitim-öğretim planlamacısı, okutman, uzman ve çeviricilerden oluşur.
 • Öğretim üyeleri kadrosu, yardımcı doçent, doçent, profesörlerden oluşur.
Aşağıdaki sosyal medya paylaşım butonları ile ilanları paylaşabilirsiniz. Görüş, öneri ve sorularınız için yorum yapabilirsiniz.

Yorum Gönder

0 Yorumlar