27 bin TL maaşlı yazılım uzmanı aranıyor

Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak. Tüm akademik personel ilanları kariyeristanbul.net'te!

Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak. 27 bin lira maaşlı 5 adet sözleşmeli bilişim personeli alımı için 28 Kasım'da açılan ilana kimler başvuru yapabilir? Marmara Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel alımı ilanı şartnamesi nedir? Adaylarda aranan nitelikler ve uzmanlıklar neler? Marmara Üniversitesi'nin adaylardan istediği belgeler neler? 4/B ilanına nasıl başvurulur? Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ile ilgili tüm detaylar yazımızda..

Sözleşmeli Bilişim Personeli İş İlanı Bilgileri

Sözleşmeli personel alım ilanı, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Resmi Gazete'de 28 Kasım 2019 tarihinde duyuruldu. İlana göre 5 adet sözleşmeli bilişim uzmanı alımı yapılacak. İlana başvuruları şahsen ya da posta yoluyla kabul edeceğini duyuran Marmara Üniversitesi, başvurusu kabul edilen adaylara yazılı ve sözlü sınav yapacak. İşe alınacak yazılım uzmanlarının kadroları Yazılım Proje Yöneticisi, Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı, Kıdemli Sistem Uzmanı, Web Yazılım Geliştirme Uzmanı ve Yazılım Geliştirme Uzmanı olarak açıklandı. Marmara Üniversitesi, sözleşmeli personel olarak kadroya alacağı bilişim uzmanlarına, aylık brüt sözleşme ücreti tavanına göre 27 bin lira ile 13 bin 500 lira maaş teklif edebilecek. Maaş detaylarını aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel olarak kadrosuna dahil edeceği bilişim uzmanlarında aradığı şartları da ilanda detaylı olarak belirtti. Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, 5 bilişim uzmanının 2'sinde 10 yıl ve üzeri bilişim sektörü tecrübesi ararken, 3'ünde ise 5 yıl ve üzeri bilişim sektörü tecrübesi istiyor.

Sözleşmeli bilişim uzmanı kadrosu için başvuracak adayların iş tecrübelerini belgeleyebilmeleri gerekiyor.

Her adaydan istenen özel şartlar farklılık göstermekle beraber, genel olarak C#. NET ile web tabanlı uygulama geliştirme, .NET framework (4.0 ve üstü) platformu, Windows servisleri, XML web servisleri, REST, WCF, HTML5, CSS, JavaScript, JQuery, ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms teknolojileri, Entity Framework ve LINQ, Telerik RadControls for ASP.NET, Transact-SQL, Mobil uygulamalar konularında tecrübe sahibi olmaları isteniyor. Aşağıdaki BU İLANI DETAYLI İNCELE butonuna tıklayarak ilan şartnamesini incelemenizi tavsiye ederiz.

Marmara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından açılan sözleşmeli kamu personeli ilanına başvuracak adayların başvuruları 2018 KPSSP3 (B) ve yabancı dil puanlarına göre sıralanacak. Her pozisyon için 10'ar adayın başvurusunun kabul edilip, yazılı sınav yapılacak. Detaylı bilgi için aşağıdaki BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ başlığını inceleyiniz.

Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı İlanı Detayları

 • Marmara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Resmi Gazete'de 28 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan sözleşmeli personel alımı ilan metni şöyle:
 • Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 5 (beş) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.
 • KPSS Puanının Türü ve Geçerlilik Yılı: ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alınan KPSSP3 (B) puanı ve İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eş değerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen dengi puan esas alınacaktır.
Sizlerden istenen belgeleri eksiksiz tamamlayınız.

A-Sözleşmeli Personel Adayında Aranan Genel Nitelikler

 1. Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında kurulu bulunan büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde istihdam edilecek personelin,
   1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olması,
   2. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması,
   3. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması
   4. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare:RG-2/5/2012- 28280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
   5. (Mülga:RG-2/5/2012-28280)
   6. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri, zorunludur.
 2. Kamu kurum ve kuruluşları birinci fıkrada belirtilenler dışında personelde özel nitelikler arayabilir.

B-Sözleşmeli Personel Adayında Aranan Özel Nitelikler

 • Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına veya 4 katına kadar olan pozisyonlara başvuranların aşağıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir. Aşağıdaki şartları sağlayamayanlar 2 (iki) katı pozisyonlara başvurabileceklerdir.
  1. 3 (üç) katına kadar olan pozisyonlar için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak.
  2. 4 (dört) katına kadar olan pozisyonlar için en az 10 (on) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak.
  3. Bu ilanın Genel Şartlar maddesinin 1/b bendine uymak.
Sözleşmeli bilişim personeli alımı ilanında belirtilen ÖZEL ŞARTLAR'a göre alınacak personellerin pozisyonları, personel sayısı ve aylık brüt sözleşme ücreti tavanı aşağıdaki tablodadır. Her pozisyon için aranan özel şartlar farklılık göstermektedir. Aşağıda yer alan BU İLANI DETAYLI İNCELE butonuna tıklayarak, sözleşmeli personel adaylarında aranan özel şartları inceleyebilirsiniz. Tabloda her pozisyon için özel şart bendi belirtilmiştir.
Özel Şart Bendi Bilişim Personeli Pozisyon Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayısı Tavanı Alınacak Personel Sayısı Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Tavanı (TL)
B.1 Yazılım Proje Yöneticisi 4 1 27.024,48
B.2 Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı 4 1 27.024,48
B.3 Kıdemli Sistem Uzmanı 3 1 20.268,36
B.4 Web Yazılım Geliştirme Uzmanı 2 1 13.512,24
B.5 Yazılım Geliştirme Uzmanı 2 1 13.512,24

Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi

 • Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.
 • Adayların III. Başvuru İçin İstenilen Belgeler bölümünde belirtilen belgelerle ilebirlikte şahsen veya son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta yoluyla T.C. Marmara Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.
 • Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.
İş ilanına başvurular şahsen ya da posta ile yapılacaktır.

Başvuru Yeri ve Tarihi

Başvuru Başlangıç Tarihi Başvuru Bitiş Tarihi Başvuru Yeri
28 Kasım 2019 12 Aralık 2019 Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Personel Daire Başkanlığı 34722 Kadıköy / İSTANBUL

İstenilen Belgeler

  1. Başvuru Formu ve Fotoğraf (Aşağıdan BAŞVURU DİLEKÇE FORMU'nu inderebilirsiniz.
  2. Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler
  3. KPSS Sonuç Belgesi
  4. Yabancı Dil Belgesi
  5. Mezuniyet Belgesi
  6. En Az 2 (İki) Programlama Dilini Bildiğini Gösteren Belgeler
  7. Sertifikalar(Özel Şartlarda İstenen Sertifikalar)
  8. Nüfus cüzdanı örneği

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların Duyurulması

 • Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sınava katılacak adayların seçiminde; KPSS P3 (B) puanının %70’i ve Yabancı Dil puanının %30’unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak başvurulan her pozisyon için duyurulan boş pozisyonların her birisine Pozisyonlara Göre Alınacak Kişi Sayısı ve Ücret Tablosu bölümünde verilen tabloda yer alan sınava çağrılacak aday sayısı kolonunda belirtilen sayı kadar aday sınav için çağrılacaktır.
 • KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş) olarak hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları (sıfır) olarak hesaplanacaktır. Her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.
 • Başvuruları değerlendirilip sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı internet sitesi, www.pdb.marmara.edu.tr adresinde ilân edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Sınav Yeri ve Tarihi

 • Yazılı sınav 03 Ocak 2020 tarihinde saat 10:00’da Marmara Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacaktır. Yazılı sınavı kazanan adaylar sözlü/uygulamalı sınava çağırılacaktır.
 • Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan aday listesi http://pdb.marmara.edu.tr adresinden duyurulacaktır.
Başvuru ve sınav tarihlerini mutlaka not edin!

Sınav Konuları ve Sınavın Şekli

 • Sınav yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav şeklinde yapılacaktır.
 • Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
 • Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki “Özel Şartlar (Nitelikler)” bölümünde belirtilen tüm konulardır.

Değerlendirme Nasıl Yapılacak

 • Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asil olarak ilan edilir. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere asil aday sayısı kadar yedek belirlenecektir.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması

  1. Sınav sonuçları sınav komisyonunca http://pdb.marmara.edu.tr adresinde ilan edilerek duyurulacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
  2. Kendilerine tebligat yapıldığı halde kamu kurum ve kuruluşlarına tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.
  3. Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylarında işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
  4. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla; ayrıca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumsuz olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

Ücret Düzenlemesi Nasıl Yapılacak?

Aylık brüt sözleşme ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR(NİTELİKLER) başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

Kamu personelleri, memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçi olarak sınıflandırılır. Ayrıca A, B ve C olarak adlandıralan 3 farklı kadro vardır. A ve B kadrolarına girebilmek için lisans mezunu, C grubu kadrolara girebilmek için ise en az lise mezunu olmanız gerekir. Hangi kadro grubu olursa olsun kamu personeli olabilmek için mezuniyet seviyenize göre iki yılda bir açılan KPSS sınavına girmeniz gerekir.

Atama İçin İstenen Belgeler

  1. Başvuru formu (Fotoğraflı),
  2. Özgeçmiş
  3. Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği,
  4. Yabancı okul mezunları için denklik belgesi aslı veya onaylı örneği,
  5. Nüfus cüzdanının onaylı örneği,
  6. 6 adet fotoğraf,
  7. Tam Teşekküllü Hastaneden alınacak Sağlık Kurulu Raporu,
  8. E-devlet kapısından alınan kare kodlu arşiv kayıtlı adli sicil kaydı,
  9. İkametgah Senedi,
  10. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yaptığını veya muaf olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği.
  11. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır).
  12. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (f) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge.
  13. Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)’da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır).
  14. İngilizce Dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti
  15. KPSS P3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi
  16. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu İki nüsha olarak bilgisayar ortamında düzenlenecek, fotoğraf yapıştırılarak ve ekine nüfus cüzdan örneği eklenerek teslim edilecek. (Marmara Üniversitesi Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu'nu aşağıdan indirebilirsiniz.)

İş İlanı Kriterlerine Dikkat!

İlana başvurmadan önce ilan metnini dikkatlice okuyun, aşağıda yer alan Aday Kriterleri ve Pozisyon Bilgileri'ni incelemeyi unutmayın. Aşağıda belirtilen kriter ve şartlara uygun olmayan başvurular, değerlendirme dışında bırakılabilir. kariyeristanbul.net olarak iş deneyimlerinize ve özgeçmişinize uygun ilanlara başvurmanızı tavsiye ederiz.

Aday Kriterleri
Tecrübe : Tecrübeli (En az 5 ila 10 yıl)
Askerlik Durumu : Yapıldı, Muaf
Eğitim Seviyesi : Lisans(Mezun), Lisansüstü(Mezun)
Belge/Sertifika : Adaylardan İstenen Belgeler Yukarıda Belirtilmiştir.

Pozisyon Bilgileri
Şirket/Kurum : Marmara Üniversitesi
Kategori Kamu İş İlanları4/B İlanları
Sektör Bilişim/İnternet
Pozisyon Yazılım Uzmanı
Çalışma Şekli : Tam Zamanlı/Sözleşmeli
Personel Sayısı : 5
Pozisyon Seviyesi : Uzman
Özel İstihdam Türü : Yok (Herkes)
Çalışma Yeri : İstanbul Anadolu Yakası (Kadıköy)
İkamet Tercihi : İstanbul Avrupa Yakası, İstanbul Anadolu Yakası (Tüm İlçeler)
Yayınlanma Tarihi : 28 Kasım 2019
Güncelleme Tarihi : -
Son Başvuru Tarihi : 12 Aralık 2019
BİK İlan No : YOK732659
Başvuru için geriye kalan süre

İş İlanlarına Nasıl Başvurulur?

  1. İlan şartnamesini detaylı incelemek için yukarıdaki BU İLANI DETAYLI İNCELE butonuna tıklayın.
  2. Özgeçmişiniz şartnamedeki şartlara uygunsa yukarıdaki BAŞVURU DİLEKÇE FORMUNU İNDİR butonu tıklayın.
  3. Başvuru dilekçe formunu doldurun.
  4. Yukarıda ilan metninde istenen belgeleri tamamlayın.
  5. Başvuru dilekçenizi ve belgelerinizi ilgili kuruma teslim edin.
Yaşadığın şehrin iş ilanını uzakta arama.. İstanbul iş ilanları için doğru adres kariyeristanbul.net! Kamu İlanları, İşkur İlanları, Banka İlanları, Belediye İlanları, Özel Sektör İlanları ve daha fazlası kariyeristanbul'da!

İlan Başvurusu İle İlgili Önemli Notlar

Sözleşmeli personel alımlarında kurumun açıkladığı kriterlere ve devlet kurumlarında çalışabilmek için açıklanan kriterlere uygun bir özgeçmişe sahip olmalısınız. Aksi halde başvurularınız geçersiz kabul edilir. Aşağıda başvuru yaparken dikkat etmeniz gerekenler, sözleşmeli personelin sözleşme süresinin nasıl belirlendiği ile ilgili bilgilere ve kamuda kimlere sözleşmeli personel dendiğini açıklayan bilgilendirme yazılarımızı okumanızı öneririz.

Başvuru Yaparken Dikkat Etmeniz Gerekenler Nelerdir?

 • İlan başvuru sürelerini kaçırmayın. Başvuru süresi bittiğinde başvurunuz kabul edilmez.
 • Başvurunuzu kurumun istediği şekilde yapmalısınız. Aksi durumda başvurunuz geçerli sayılmaz.
 • İlan metninde istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayın. Başvuru yaptıktan sonra belge ekleyemezsiniz, dolayısıyla başvurunuz kabul olmaz.

Sözleşmeli Personel Nedir?

 • Kamu kurumlarında, özel bir mesleki bilgiye ihtiyaç duyulduğunda ya da yıllık program içerisinde geçici işlerde görevlendirilmek üzere sözleşme yapılarak geçici olarak çalıştırılmasına karar verilen kamu hizmetlisine sözleşmeli personel denir. Sözleşmeli personel alımı, ilgili kurumun teklifiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı’nın da görüşleri alınarak belirlenir. Sözleşmeli personeller, 4-B olarak adlandırılırlar.

Sözleşmeli Personelin Çalışma Süresi Ne Kadar?

 • Sözleşmeli personelin sözleşme süresi bir yıllıktır. Mali yıla göre hesaplanır. Her yıl yeniden sözleşme süresinin uzatılması için anlaşma yapılmalıdır. Eğer kurumun personelin uzmanlık alanında ihtiyacı sona erdiyse sözleşme yenilenmeyebilir.
Aşağıdaki sosyal medya paylaşım butonları ile ilanları paylaşabilirsiniz. Görüş, öneri ve sorularınız için yorum yapabilirsiniz.

Yorum Gönder

0 Yorumlar