İstanbul Üniversitesi öğretim elemanı alacak

İstanbul Üniversitesi akademik personel alımı ilanı yayınladı. İlana kimler başvurabilir? Detaylar kariyeristanbul.net'te!

İstanbul Üniversitesi öğretim elemanı alımı yapacak. 3 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi alımı için 13 Kasım'da açılan ilana kimler başvurabilir? İstanbul Üniversitesi akademik personel alımı ilanı şartnamesi nedir? Hangi kadro derecesine sahip adaylar başvuru yapabilir? İstanbul Üniversitesi'nin adaylarda aradığı uzmanlıklar neler? Öğretim elemanı başvurusu yapacak adaylardan istenen belgeler neler? Akademik personel alımı ilanına nasıl başvurulur? İstanbul Üniversitesi personel alımı ile ilgili detaylar yazımızda..

Öğretim Elemanı İş İlanı Bilgileri

Öğretim elemanı alım ilanı, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Resmi Gazete'de 13 Kasım 2019 tarihinde duyuruldu. İlana göre 3 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi alımı yapılacak. İlana başvuruları şahsen ya da posta yoluyla kabul edeceğini duyuran İstanbul Üniversitesi, öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalar için sınav yapacak. 2 öğretim görevlisi İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, 1 öğretim görevlisi İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne, 1 araştırma görevlisi İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'ne, 2 araştırma görevlisi de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı kadrolarına dahil edilecek.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

İstanbul Üniversitesi 6 öğretim elamanında aradığı şartları da ilan da detaylı olarak belirtti. 2 akademisyen alımı yapılacak olan Tıp Fakültesi'ne başvuracak adayların kadro derecesinin 1 olması, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlığı ya da Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığı almış olması ilan özel şartları olarak belirtilmiş.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü için açılan öğretim görevlisi ilanında ise istenen kadro derecesi 3. İlana başvuracak adayların Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü'nde görevlendirilmek üzere, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü lisans mezunu ve grafik tasarım alanında en az 10 yıl deneyimli olması gerekiyor.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'ne alınacak araştırma görevlisi ilanına başvuracak adayların kadro deresi 4 olarak belirlenmiş. İlan özel şartında adayın, 2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi veya Doktora Eğitimi yapıyor olması isteniyor.

İstanbul Üniversitesi devlet Konservatuvarı Müdürlüğü bünyesinde kadroya alınacak 2 araştırma görevlisinden istenen kadro derecesi 4. Adaylardan 2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca Caz Anasanat Dalında Sanatta Yeterlik Eğitimi yapıyor ya da Tiyatro Anasanat Dalında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi veriyor olması gerekiyor.

Öğretim Elemanı Alımı İlanı Detayları

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Resmi Gazete'de 13 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan akademik personel alımı ilan metni şöyle:

  İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden
 • Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 15.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır.
Sizlerden istenen belgeleri eksiksiz tamamlayınız.

Öğretim Görevlisi Başvurusu İçin İstenen Belgeler

 1. Dilekçe (Aday Başvuru dilekçesinde başvurulan kadronun; Birimini, Bölümünü, Ana Bilim Dalı/Programını, Kadro Unvanını, Kadro Derecesini, İlan Özel Şartını ve iletişim adresini Telefon Numarası, E-Mail v.s. açıkça belirtecek olup, Yabancı Diller Yüksekokulu için yayınlanan ilana, Yabancı Diller Yüksekokulu web sitesinde yer alan Başvuru formu ve Dilekçe örneği doldurarak ilana müracaat edilmesi gerekmektedir.)
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 3. Özgeçmiş,
 4. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (E-Devlet),
 5. Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (Resmi Kurum Onaylı Belge veya E-Devlet üzerinden alınan belge),
 6. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (Resmi Kurum Onaylı Belge veya E-Devlet üzerinden alınan belge),
 7. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (Resmi Kurum Onaylı Belge),
 8. ALES Belgesi,
 9. 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),
 10. Yabancı Dil Belgesi,
 11. Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (Resmi Kurum Onaylı Belge),
 12. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (Resmi Kurum Onaylı belge),
 13. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge).

Araştırma Görevlisi Başvurusu İçin İstenen Belgeler

 1. Dilekçe (Aday Başvuru dilekçesinde başvurulan kadronun; Birimini, Bölümünü, Ana Bilim Dalı/Programını, Kadro Unvanını, Kadro Derecesini, İlan Özel Şartını ve iletişim adresini (Adres, Telefon Numarası, E-Mail v.s. açıkça belirtecektir.)
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 3. Özgeçmiş,
 4. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
 5. Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (Resmi Kurum Onaylı Belge veya E-Devlet üzerinden alınan belge)
 6. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (Resmi Kurum Onaylı Belge veya E-Devlet üzerinden alınan belge)
 7. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (Resmi Kurum Onaylı Belge)
 8. ALES Belgesi
 9. 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
 10. Yabancı Dil Belgesi
 11. Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (Resmi Kurum Onaylı Belge veya E-Devlet üzerinden alınan belge)
 12. Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (Resmi Kurum Onaylı Belge)
 13. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (Resmi Kurum Onaylı Belge)
 14. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

Sınav Takvimi

İlk Başvuru Tarihi Son Başvuru Tarihi Ön Değerlendirme Tarihi Giriş Sınavı Tarihi
13 Kasım 2019 27 Kasım 2019 03 Aralık 2019 12 Aralık 2019
Başvuru ve sınav tarihlerini mutlaka not edin!

Önemli Notlar

 1. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
 2. Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
 3. İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
 4. İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
 5. Sınavın kazanılması durumunda, Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların belgelerinin asıllarının, Resmi Kurum Onaylı olanlarının (Aslı Gibidir) veya Noter Onaylı örneklerinin teslim edilmesi zorunludur.
 6. İlanın çıkıldığı Birim içinde Sınavlar aynı saatte olacağından dolayı Müracaat edecek Adayların İlanın çıkıldığı Birim içinde tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. İlanın çıkıldığı Birim içinde Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. (Birden fazla kadro ilanı olması durumunda)
 7. İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.
 8. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen Aday/Adayların sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Başvuran Aday/Adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
 9. Araştırma Görevlisi kadrosu İlanına başvuracak Adayların İlan Takviminde belirtilen Sonuç Açıklama Tarihine kadar İlan Özel Şartını taşımaları, Atama işlemi gerçekleşirken de Lisansüstü Öğrencilik Durumunun devam etmesi gerekmektedir.
 10. İdarenin uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.
 11. İlana http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.
İş ilanına başvurular şahsen ya da posta ile yapılacaktır.
Özgeçmişinizi eksiksiz şekilde doldurmanız ve belirli aralıklarla güncellemeniz, deneyim, tecrübe ve yetkinliklerinize uygun iş fırsatları konusunda size daha kolay ulaşılmasını sağlayacaktır.

İş İlanı Kriterlerine Dikkat!

İlana başvurmadan önce aşağıda yer alan Aday Kriterleri ve Pozisyon Bilgileri'ni incelemeyi unutmayın. Aşağıda belirtilen kriter ve şartlara uygun olmayan başvurular, değerlendirme dışında bırakılabilir. kariyeristanbul.net olarak iş deneyimlerinize ve özgeçmişinize uygun ilanlara başvurmanızı tavsiye ederiz.

Aday Kriterleri
Tecrübe : Tecrübeli
Askerlik Durumu : Yapıldı, Tecilli ya da Muaf
Eğitim Seviyesi : Lisans(Mezun), Lisansüstü(Mezun)
Belge/Sertifika : Adaylardan İstenen Belgeler Yukarıda Belirtilmiştir.

Pozisyon Bilgileri
Şirket/Kurum : İstanbul Üniversitesi
Kategori Kamu İş İlanlarıAkademik Personel
Sektör Eğitim
Pozisyon Akademisyen
Çalışma Şekli : Tam Zamanlı/Sürekli
Personel Sayısı : 6
Pozisyon Seviyesi : Öğretim Elemanı
Özel İstihdam Türü : Yok (Herkes)
Çalışma Yeri : İstanbul Avrupa Yakası (Fatih)
İkamet Tercihi : İstanbul Avrupa Yakası, İstanbul Anadolu Yakası (Tüm İlçeler)
Yayınlanma Tarihi : 13 Kasım 2019
Güncelleme Tarihi : -
Son Başvuru Tarihi : 27 Kasım 2019
BİK İlan No : YOK724587

Başvuru için geriye kalan süre

İş İlanlarına Nasıl Başvurulur?

  1. İlan şartnamesini detaylı incelemek için yukarıdaki BU İLANI DETAYLI İNCELE butonuna tıklayın.
  2. Özgeçmişiniz şartnamedeki şartlara uygunsa yukarıdaki BAŞVURU DİLEKÇE FORMUNU İNDİR butonu tıklayın.
  3. Başvuru dilekçe formunu doldurun.
  4. Yukarıda ilan metninde istenen belgeleri tamamlayın.
  5. Başvuru dilekçenizi ve belgelerinizi ilgili kuruma teslim edin.
Yaşadığın şehrin iş ilanını uzakta arama.. İstanbul iş ilanları için doğru adres kariyeristanbul.net! Kamu İlanları, İşkur İlanları, Banka İlanları, Belediye İlanları, Özel Sektör İlanları ve daha fazlası kariyeristanbul'da!

Akademik Kadro Nedir?

 • Akademik personel, üniversitelerdeki herhangi bir bölümde akademik unvana sahip eğitim veren kişilere verilen isimdir. Akademik kademeleri doğrultusunda araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlara sahiptirler.
 • Akademisyen, üniversiteler ve yüksek öğrenim kurumlarında öğretim ve araştırma yapan, özgün araştırmalar hazırlayan kişilere verilen genel mesleki unvandır.
 • Öğretim elemanları kadrosu, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, eğitim-öğretim planlamacısı, okutman, uzman ve çeviricilerden oluşur.
 • Öğretim üyeleri kadrosu, yardımcı doçent, doçent, profesörlerden oluşur.
Aşağıdaki sosyal medya paylaşım butonları ile ilanları paylaşabilirsiniz. Görüş, öneri ve sorularınız için yorum yapabilirsiniz.

Yorum Gönder

0 Yorumlar