İstanbul Üniversitesi 27 bin TL maaşlı sözleşmeli personel alacak

İstanbul Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak. Akademik personel ilanları kariyeristanbul.net'te!

İstanbul Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak. 27 bin lira maaşlı 5 adet sözleşmeli bilişim personeli alımı için 21 Kasım'da açılan ilana kimler başvuru yapabilir? İstanbul Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı şartnamesi nedir? Adaylarda aranan nitelikler ve uzmanlıklar neler? İstanbul Üniversitesi'nin adaylardan istediği belgeler neler? Sözleşmeli personel alımı ilanına nasıl başvurulur? İstanbul Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ile ilgili tüm detaylar yazımızda..

Sözleşmeli Bilişim Personeli İş İlanı Bilgileri

Sözleşmeli personel alım ilanı, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Resmi Gazete'de 21 Kasım 2019 tarihinde duyuruldu. İlana göre 5 adet sözleşmeli bilişim uzmanı alımı yapılacak. İlana göre 5 bilişim uzmanı alımı yapılacak. İlana başvuruları şahsen ya da posta yoluyla kabul edeceğini duyuran İstanbul Üniversitesi, başvurusu kabul edilen adaylara yazılı sınav yapacak. Toplam 5 adet .NET yazılım uzmanı yapılacağını açıklayan İstanbul Üniversitesi, sözleşmeli personel olarak kadroya alacağı bilişim uzmanlarına, aylık brüt sözleşme ücreti tavanına göre 27 bin lira ile 13 bin 500 lira maaş teklif edebilecek. Maaş detaylarını aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

İstanbul Üniversitesi sözleşmeli personel olarak kadrosuna dahil edeceği bilişim uzmanlarında aradığı şartları da ilanda detaylı olarak belirtti. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, 5 bilişim uzmanının 4'ünde 10 yıl ve üzeri bilişim sektörü tecrübesi ararken, birinde ise 5 yıl ve üzeri bilişim sektörü tecrübesi istiyor.

Sözleşmeli bilişim uzmanı kadrosu için başvuracak adayların tamamından büyük ölçekli bir bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az 5 yıl çalışmış olmaları ve bunu belgeleyebilmeleri gerekiyor.

Her adaydan istenen özel şartlar farklılık göstermekle beraber, genel olarak kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında, HTML, HTTP, JavaScript, CSS, XML, JSON, Ajax, JQuery teknolojileri, Restful API/Soap web servis yapıları, .NET Framework 4.5, ASP .NET, C#, WPF, MVC ve responsive uygulama konularında tecrübe sahibi olmaları isteniyor. Aşağıdaki BU İLANI DETAYLI İNCELE butonuna tıklayarak ilan şartnamesini incelemenizi tavsiye ederiz.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Personel Daire Başkanlığı tarafından açılan sözleşmeli kamu personeli ilanına başvuracak adayların başvuruları KPSS ve yabancı dil puanlarına göre sıralanacak. Her pozisyon için 10'ar adayın başvurusunun kabul edilip, yazılı sınav yapılacağı kaydedildi. Detaylı bilgi için aşağıdaki BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ başlığını inceleyiniz.

Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı İlanı Detayları

 • İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Resmi Gazete'de 21 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan sözleşmeli personel alımı ilan metni şöyle:
 • Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" uyarınca 5 (beş) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.
 • Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince 2018 KPSS P3 sınav sonuç belgesi puanının yüzde yetmiş ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) katı aday arasından seçilecektir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70 sayılacaktır. Yabancı dil belgesi ibraz etmeyenlerin puanı (0) sıfır olarark hesaplanacaktır.
Sizlerden istenen belgeleri eksiksiz tamamlayınız.

Sözleşmeli Personel Adayında Aranan Genel Nitelikler

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 2. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 3. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 Kat için başvuru yapabilir.)
 4. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 375 sayılı KHK’de belirtilen sürelerde (2 kat için en az 3 yıl, 3 kat ve üzeri için en az 5 yıl) mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
 5. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri.
 6. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Sözleşmeli Personel Adayında Aranan Özel Nitelikler

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli bilişim personeli alımı ilanında belirtilen ÖZEL ŞARTLAR'a göre alınacak personellerin pozisyonları, personel sayısı ve aylık brüt sözleşme ücreti tavanı aşağıdaki tablodadır. Her pozisyon için aranan özel şartlar farklılık göstermektedir. Aşağıda yer alan BU İLANI DETAYLI İNCELE butonuna tıklayarak, sözleşmeli personel adaylarında aranan özel şartları inceleyebilirsiniz. Tabloda her pozisyon için özel şart bendi belirtilmiştir.


Özel Şart Bendi Bilişim Personeli Pozisyon Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayısı Tavanı Alınacak Personel Sayısı Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Tavanı (TL)
a .NET Yazılım Uzmanı 4 1 27.024,48
b .NET Yazılım Uzmanı 4 1 27.024,48
c .NET Yazılım Uzmanı 3 1 20.268,36
ç .NET Yazılım Uzmanı 3 1 20.268,36
d .NET Yazılım Uzmanı 2 1 13.512,24

İstenilen Belgeler-Başvuru Şekli-Yeri-Tarihi

Başvurular, 21/11/2019 – 05/12/2019 tarihleri arasında https://www.istanbul.edu.tr/ adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu’nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, 05/12/2019 tarihi mesai bitimine kadar İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Personel Daire Başkanlığı Avcılar/İSTANBUL adresine elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır (Anılan tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir).

İş ilanına başvurular şahsen ya da posta ile yapılacaktır.

İstenilen Belgeler

 1. Başvuru formu ( Fotoğraflı),
 2. Özgeçmiş,
 3. Nüfus Cüzdanı veya TC Kimlik Kartı örneği,
 4. Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),
 5. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
 6. KPSS sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin KPSS P3 puanı 70 (yetmiş) kabul edilecektir.),
 7. Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen sınav sonuç belgesi) Yabancı belgesi ibraz etmeyenlerin puanı(0 ) sıfır olarak hesaplanacaktır.
 8. Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler,
 9. Çalışma sürelerini gösteren belgeler. (Genel Şartlar başlığındaki (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)
 10. Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü,
 11. Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet belgesi,
 12. Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (Genel Şartlar başlığındaki (e) maddesindeki en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript, katılım/sınav sertifikası vb.)
 13. Adli sicil kaydının olup olmadığına dair yazılı beyanı.

Başvuru Yeri ve Tarihi

Başvuru Başlangıç Tarihi Başvuru Bitiş Tarihi Başvuru Yeri
21 Kasım 2019 05 Aralık 2019 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Personel Daire Başkanlığı Rektörlük Binası K:3 Avcılar/İSTANBUL

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların Duyurulması

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının %70’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30’ununun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının On (10) katı aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.istanbulc.edu.tr sitesinde 06/12/2019 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.


Sınav Konuları, Yeri ve Tarihi

Yazılı sınav, 09/12/2019 tarihinde saat 14:00 – 16:00 saatleri arasında İstanbul ÜniversitesiCerrahpaşa Rektörlüğü Seminer Salonu Avcılar İstanbul adresinde yapılacaktır. Mülakat tarihi ve yeri ise yazılı sınav tarihinden itibaren engeç onbeş gün içerisinde www.istanbulc.edu.tr sitesinde ilan edilecektir.

 1. Proje Yönetimi
 2. Yazılım Mühendisliği
 3. Veritabanı sorgulama, tasarımı ve yönetim sistemleri
 4. Programlama Dilleri (Java, SQL, PL/SQL,.NET)
 5. Yazılım mimarisi
 6. Bilgisayar Ağları
 7. Bilgi Güvenliği
 8. İşletim Sistemleri
 9. Karar Destek Sistemi ile ilgili konular
 10. Web Programlama ve teknolojileri
 11. Pozisyonla ilgili diğer konular
Başvuru ve sınav tarihlerini mutlaka not edin!

Değerlendirme Nasıl Yapılacak

 • Yazılı sınav sonucunda her pozsiyon için ayrı ayrı puan sıralaması yapılacaktır. Sınavdan 100 tam puan üzerinden 50 (Elli) puan ve üzeri alan adaylar uygulamalı sınava çağrılacaktır.

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalamaları alınmak suretiyle 100 tam puan üzerinden 70 puan ve üstü alanlar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan başlamak kaydıyla başarı puanı sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla iş tecrübesi, daha fazla programlama dili bildiğini belgeleme, yüksek lisans mezunu olunması, İngilizce dil puanı yüksek olması dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır.


Sınav Sonuçlarının İlanı

Yazılı sınav sonucunda başarılı olup, sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, yazılı sınav tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde www.istanbulc.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Sözlü sınav sonuçları, www.istanbulc.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.


Ücret Düzenlemesi Nasıl Yapılacak?

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Kamu personelleri, memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçi olarak sınıflandırılır. Ayrıca A, B ve C olarak adlandıralan 3 farklı kadro vardır. A ve B kadrolarına girebilmek için lisans mezunu, C grubu kadrolara girebilmek için ise en az lise mezunu olmanız gerekir. Hangi kadro grubu olursa olsun kamu personeli olabilmek için mezuniyet seviyenize göre iki yılda bir açılan KPSS sınavına girmeniz gerekir.

İş İlanı Kriterlerine Dikkat!

İlana başvurmadan önce ilan metnini dikkatlice okuyun, aşağıda yer alan Aday Kriterleri ve Pozisyon Bilgileri'ni incelemeyi unutmayın. Aşağıda belirtilen kriter ve şartlara uygun olmayan başvurular, değerlendirme dışında bırakılabilir. kariyeristanbul.net olarak iş deneyimlerinize ve özgeçmişinize uygun ilanlara başvurmanızı tavsiye ederiz.

Aday Kriterleri
Tecrübe : Tecrübeli (En az 5 ila 10 yıl)
Askerlik Durumu : Yapıldı, Tecilli ya da Muaf
Eğitim Seviyesi : Lisans(Mezun), Lisansüstü(Mezun)
Belge/Sertifika : Adaylardan İstenen Belgeler Yukarıda Belirtilmiştir.

Pozisyon Bilgileri
Şirket/Kurum : İstanbul Üniversitesi
Kategori Kamu İş İlanları4/B İlanları
Sektör Bilişim/İnternet
Pozisyon Yazılım Uzmanı
Çalışma Şekli : Tam Zamanlı/Sözleşmeli
Personel Sayısı : 5
Pozisyon Seviyesi : Uzman
Özel İstihdam Türü : Yok (Herkes)
Çalışma Yeri : İstanbul Avrupa Yakası (Fatih)
İkamet Tercihi : İstanbul Avrupa Yakası, İstanbul Anadolu Yakası (Tüm İlçeler)
Yayınlanma Tarihi : 21 Kasım 2019
Güncelleme Tarihi : -
Son Başvuru Tarihi : 05 Aralık 2019
BİK İlan No : YOK729281
Başvuru için geriye kalan süre

İş İlanlarına Nasıl Başvurulur?

  1. İlan şartnamesini detaylı incelemek için yukarıdaki BU İLANI DETAYLI İNCELE butonuna tıklayın.
  2. Özgeçmişiniz şartnamedeki şartlara uygunsa yukarıdaki BAŞVURU DİLEKÇE FORMUNU İNDİR butonu tıklayın.
  3. Başvuru dilekçe formunu doldurun.
  4. Yukarıda ilan metninde istenen belgeleri tamamlayın.
  5. Başvuru dilekçenizi ve belgelerinizi ilgili kuruma teslim edin.
Yaşadığın şehrin iş ilanını uzakta arama.. İstanbul iş ilanları için doğru adres kariyeristanbul.net! Kamu İlanları, İşkur İlanları, Banka İlanları, Belediye İlanları, Özel Sektör İlanları ve daha fazlası kariyeristanbul'da!

İlan Başvurusu İle İlgili Önemli Notlar

Sözleşmeli personel alımlarında kurumun açıkladığı kriterlere ve devlet kurumlarında çalışabilmek için açıklanan kriterlere uygun bir özgeçmişe sahip olmalısınız. Aksi halde başvurularınız geçersiz kabul edilir. Aşağıda başvuru yaparken dikkat etmeniz gerekenler, sözleşmeli personelin sözleşme süresinin nasıl belirlendiği ile ilgili bilgilere ve kamuda kimlere sözleşmeli personel dendiğini açıklayan bilgilendirme yazılarımızı okumanızı öneririz.

Başvuru Yaparken Dikkat Etmeniz Gerekenler Nelerdir?

 • İlan başvuru sürelerini kaçırmayın. Başvuru süresi bittiğinde başvurunuz kabul edilmez.
 • Başvurunuzu kurumun istediği şekilde yapmalısınız. Aksi durumda başvurunuz geçerli sayılmaz.
 • İlan metninde istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayın. Başvuru yaptıktan sonra belge ekleyemezsiniz, dolayısıyla başvurunuz kabul olmaz.

Sözleşmeli Personel Nedir?

 • Kamu kurumlarında, özel bir mesleki bilgiye ihtiyaç duyulduğunda ya da yıllık program içerisinde geçici işlerde görevlendirilmek üzere sözleşme yapılarak geçici olarak çalıştırılmasına karar verilen kamu hizmetlisine sözleşmeli personel denir. Sözleşmeli personel alımı, ilgili kurumun teklifiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı’nın da görüşleri alınarak belirlenir. Sözleşmeli personeller, 4-B olarak adlandırılırlar.

Sözleşmeli Personelin Çalışma Süresi Ne Kadar?

 • Sözleşmeli personelin sözleşme süresi bir yıllıktır. Mali yıla göre hesaplanır. Her yıl yeniden sözleşme süresinin uzatılması için anlaşma yapılmalıdır. Eğer kurumun personelin uzmanlık alanında ihtiyacı sona erdiyse sözleşme yenilenmeyebilir.
Aşağıdaki sosyal medya paylaşım butonları ile ilanları paylaşabilirsiniz. Görüş, öneri ve sorularınız için yorum yapabilirsiniz.

Yorum Gönder

0 Yorumlar